Mechelen schrapt eigen ombudsman

Wie klachten heeft over de stad Mechelen kan niet langer bij de gemeentelijke ombudsman terecht. De Stad hief de functie al sinds 1 april 2016 op.

Sindsdien is de vroegere ombudsman aangesteld als klachtenbehandelaar. Dat lijkt misschien een schoonheidsoperatie want klagen kun je op die manier natuurlijk nog altijd bij de stad.

Toch is er een essentieel verschil: een klachtenbehandelaar is geen onafhankelijke instantie, en ook niet langer bevoegd om aanbevelingen te doen aan het Mechelse stadsbestuur en een jaarverslag te publiceren.

Het reglement voor de gemeentelijke ombudsman dateert van 1996 – en werd nadien nog gewijzigd door gemeenteraadbesluiten uit 1999 en 2001.

Twintig jaar later is het over en uit.

Een groot verlies.