De vraag van Calvo

Een gemeenteraad kan niet zonder: een vragenronde die de bevoegd schepen of burgemeester op het eind van de zitting netjes beantwoorden. Soms gebeurt dit ook schriftelijk aan alle raadsleden, op vraag van de vraagsteller. Dat was ook laatst bij een van de deelvragen van Kristof Calvo (Groen) het geval. Alleen is er van dat antwoord nog steeds geen spoor.

Jazeker, de gemeenteraadsleden hebben wel degelijk een tijdig antwoord gekregen op de hoofdvraag van gemeenteraadslid Calvo over betaalbaar wonen in Mechelen: een mooi overzicht van alle sociale woonprojecten sinds 2010 met start- en einddatum, aantallen en kostprijs.

gemeenteraad_reglement.PNG
Artikel 8, paragraaf 6 van het huishoudelijk reglement van de Mechelse gemeenteraad is ondubbelzinnig. Na een maand* dient een schriftelijke vraag beantwoord te zijn. Ruim een maand na de voorbije gemeenteraad bleef de deelvraag van Calvo onbeantwoord…

Maar op de deelvraag van het Groen-gemeenteraadslid over de verdeling “Mechelaars versus niet-Mechelaars” op de wachtlijst bleef het stil. Ook vandaag, ruim een maand na de zitting. Nochtans schrijft het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voor dat een schriftelijke vraag binnen de maand* beantwoord wordt.

Het zou ons verbazen dat een gemeenteraadslid geen antwoord wilt op de vragen die hij stelt.

Timing

Hoogstwaarschijnlijk is de bovengenoemde timing van één maand eigenlijk nog iets strakker voor de vragen aan het eind van de gemeenteraad, want in artikel 22, paragraaf 3, staat:

Het college zal op vragen antwoorden of, indien zulks wegens het ontbreken van bepaalde inlichtingen niet onmiddellijk mogelijk is, het antwoord ten laatste 10 dagen vóór de volgende gemeenteraad schriftelijk aan alle raadsleden overmaken, ten einde de gemeenteraadsleden in de mogelijkheid te stellen de vraag te hernieuwen of een geherformuleerde vraag in te dienen.

De vraag van Calvo staat niet opnieuw op de agenda…

* Noot: Wellicht is de timing nog iets strakker, namelijk 10 dagen voor de volgende zitting, zoals beschreven in artikel 22 §3 en gaat het bij artikel 8 §6 mogelijks enkel over schriftelijke vragen bij de documenten van het schepencollege – hoe dan ook: de deadline is in beide gevallen verstreken… 😉

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s