Mechelen mist hoogbouwvisie

Het Mechels stadsbestuur heeft geen masterplan hoogbouw. Elk plan voor een nieuwe toren in de stad wordt ad hoc beoordeeld, zonder rekening te houden met overkoepelende randvoorwaarden. Een bezorgdheid die te lezen valt in de verslagen van het Mechelse adviesorgaan GECORO*.

Er wordt vastgesteld dat er nu ad hoc per dossier een standpunt rond hoogbouw wordt ingenomen. Er is echter nood aan een algemene visie rond hoogbouw waar randvoorwaarden uiteen gezet worden.

De Mechelse skyline krijgt er de komende jaren aanzienlijk wat woon- en kantoortorens bij. De Mechelse bevolking is nu eenmaal booming. Niet gek dus dat de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), het adviesorgaan van de stad dat zich buigt over de ruimtelijke ordening in Mechelen, zich zorgen maakt.

Uitzondering op de regel

Hoogbouw, zo doceert de GECORO in één van haar verslagen, is volgens de strikte definitie elk gebouw waarvan de hoogste verdiepingsvloer hoger is dan 25 meter.

Maar ook andere gebouwen of constructies kunnen als hoogbouw beschouwd worden, denk maar aan watertorens, elektriciteitsmasten,… Hoogbouw wordt vooral gepercipieerd als constructies die door hun hoogte afwijken van de omgeving.

Het Mechelse adviesorgaan liet de voorbije maanden al verscheidene keren haar bezorgdheid blijken over de onsamenhangende hoogbouwplannen in Mechelen. In een poging deze lacune te counteren, startte GECORO in het voorjaar van 2015 een werkgroep hoogbouw. Een eerste brainstormsessie leidde al meteen tot de consensus dat hoogbouw in Mechelen kan, maar een uitzondering op de regel moet zijn. Hoogbouw op zogenaamde perifere locaties klonk toen zelfs als ongewenst.

Masterplan hoogbouw

Hoogbouw is een manier om de toenemende bevolkingsgroei in onze stad op te vangen, maar lang niet de enige, stelt de Mechelse GECORO. En vooral, lezen we in de verslagen, moet hoogbouw op stadsniveau bekeken worden.

Bij hoogbouw moet er niet alleen gekeken worden naar de omliggende percelen, maar moet er ook op stadsschaal een afweging gemaakt worden.

Volgens de adviesraad, waarin ook een tiental experten zetelen (zoals architecten, stedenbouwkundigen en ruimtelijke planners), is het bij hoogbouw noodzakelijk om een koppeling te maken met andere functies zoals scholen en kinderopvang, diensten, groen, jeugdvoorzieningen, algemene bereikbaarheid en werkgelegenheid.

Des te belangrijker dus dat de Mechelse hoogbouwplannen stevig ingebed zijn in een masterplan hoogbouw. Alleen… dat heeft onze stad nog steeds niet.

De voorzet van de Mechelse GECORO…

  • Verdichten in Mechelen met hoogteaccenten kan maar moet een uitzondering op de regel zijn.
  • Het moet gaan om een bijzonderdere plek / omstandigheden / programma
  • De verdichting met een hoogteaccent moet een meerwaarde voor de omgeving en de stad betekenen
  • Afweging niet alleen ten opzichte van de omliggende percelen/zijn omgeving maar ook afweging op stadsschaal.
  • Onder hoogbouw verstaan we 7 à 8 bouwlagen of een gebouw 2,5 keer hoger dan de gebouwen in zijn onmiddellijke omgeving
  • Er moet gestreefd worden naar een mix van functies
  • Verder moeten bij de afweging in overweging genomen worden:
   • Impact op vallei/groengebieden
   • Impact op de historische context (erfgoed)
   • Impact bezonning/slagschaduw op omliggende omgeving
   • Windhuishouding
   • Algemene bereikbaarheid (openbaar vervoer/auto/fiets/voetgangers)

* De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) geeft adviezen op vraag van het college of de gemeenteraad of op eigen initiatief.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s