De juiste prijs… van een Nekkerhal

Het Mechels stadsbestuur wil minstens 12,5 miljoen euro in ruil bij een verkoop van De Nekkerhal. Hoe ze tot die schatting kwamen? Da’s minder duidelijk. Binnen de ganse stadsadministratie is geen enkel document te vinden waarin die berekening beschreven staat.

Of we het document even mochten inzien met de berekende schatting voor De Nekkerhal?

Eind vorig jaar maakte het Mechelse stadsbestuur haar plannen bekend om De Nekkerhal te verkopen. Een verkoop die minstens 12,5 miljoen euro moet opbrengen, zei burgemeester Somers (Open VLD) toen voor pers en gemeenteraad.

We vroegen het ook per e-mail aan de burgemeester. Zijn kabinetsattaché reageerde:

Deze berekende inschatting is gemaakt door onze interne vastgoedspecialist, op basis van marktbevraging. Het vermeld cijfer is een indicatieve raming, bedoeld voor de opmaak van onze begroting en meerjarenplanning.

Van een gedocumenteerde schatting, die de 12,5 miljoen euro verantwoordt, is geen sprake. Wel van een indicatieve raming door een interne vastgoedspecialist.

Geen document

Op ons daaropvolgend openbaarheidsverzoek bevestigde de Mechelse stadssecretaris dat er geen document bestaat met een berekening voor die schatting van 12,5 miljoen euro.

De administratie heeft een inschatting gemaakt van de waarde van de Nekkerhal bij de opmaak van het budget 2017 en de meerjarenplanning, maar daarvoor werd geen apart document opgemaakt. Ik kan u dan ook geen document bezorgen.

Het budget bevat meer dan 3.000 ramingen. Het is niet zo dat voor elke raming een document opgemaakt wordt.

dejuisteprijs
“Vastgoedberekeningen zijn erg complex omdat er rekening moet gehouden worden met de factor tijd (inflatie), de kost van (vreemd) vermogen en met een risico-inschatting. (…) Onze studenten maken dergelijke studies voor hun projecten, maar doen daar ongeveer drie maand over en produceren enkele tientallen Excel-bladen.” Prof. dr. ir-arch. Tom Coppens, Faculty of Design Sciences – Universiteit Antwerpen (Foto: ‘De Juiste Prijs’ via ProximusTV.be)

Verrast

Eerlijk, we zijn een beetje verrast. We hadden niet verwacht dat dit miljoenenbedrag zonder tastbare documentering in de boeken zou belanden.

De professoren die we vroegen om eenzelfde ruwe raming te maken, bedankten voor de eer. Te complexe oefening met te weinig achtergrondinformatie.

Om een gefundeerde uitspraak te doen moet men een duidelijk zicht hebben op de opbrengsten (verhuurbaarheid) en de kosten (onderhoud, herstellingen, verwarming en andere gebruikskosten, belastingen op inkomsten, personeelskosten voor uitbating).

Hoofddocent Frank De Troyer, Faculteit ingenieurswetenschappen – KU Leuven

Ongetwijfeld heeft de interne vastgoedspecialist van Mechelen die cijfers bij de hand. Maar het blijft verrassend dat daar dan nergens een geschreven spoor van in de administratie terug te vinden is.

Beëdigd schatter

Van een officieel schattingsverslag is trouwens nog geen sprake. Pas als het dossier om de Nekkerhal te verkopen effectief opstart, is het zover, leert de stadssecretaris ons nog.

Voor dat schattingsverslag wordt bovendien een beëdigd schatter ingeschakeld. Zo iemand die alles uitgeschreven bijhoudt en documenteert…

De Nekkerhal moet onze stadskas minstens 12,5 miljoen euro opleveren. Hoe Stad Mechelen precies tot die raming is gekomen, is weinig transparant. Kenners geven aan dat zo’n schatting best wat berekeningen vergen. Maar binnen de stadsadministratie bestaat geen enkel document met de berekening van deze raming…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s