GAS geven in Mechelen

Stad Mechelen haalde in 2015 ruim 200.000 euro minder op via GAS-boetes dan eerder begroot. Voor de GAS-boetes voor overlast werd niet de helft van het geschatte bedrag opgehaald. Is Mechelen plots GAS aan het minderen?

Een begroting opstellen is beslist een huzarenstukje. Toch is de wijze waarop het Mechelse stadsbestuur tot haar schattingen komt, niet altijd even helder – niet bij de miljoenenbedragen, maar ook niet bij kleinere schattingen.

Post factum

Neem nu de GAS-boetes voor overlast. In de ‘begroting 2016’ leek het stadsbestuur nog steeds te geloven dat ze in 2015 maar liefst 100.000 euro zou ontvangen. Nochtans wist het stadsbestuur toen al dat er in het jaar 2014 een effectieve som van slechts 45.070 euro was binnengehaald (zie tabel).

gas_overlast
Effectieve en geschatte inkomsten uit GAS-boetes voor overlast (geel = geschat, groen = effectief). In de begroting 2016 raamde het stadsbestuur de ontvangsten uit GAS-boetes voor overlast voor het jaar 2015 nog op 100.000 euro. Ondertussen werd, na controle via de afrekening, duidelijk dat de feitelijke ontvangsten van dezelfde ordegrootte zijn als in 2014… (bron data: begroting 2016 en 2017 van Stad Mechelen)

En inderdaad, uiteindelijk klokten de overlastboetes voor het jaar 2015 af op 46.545 euro. Oftewel net niet de helft van het geschatte bedrag van 100.000 euro.

Autoluw

Vergis u niet: Mechelen is best veel GAS-gelden aan het binnenrijven. Niet zozeer voor overlast, wel voor alles wat u mispeutert met de wagen: sinds de zomer van 2014 int Stad Mechelen GAS-boetes voor het negeren van autoluwe zones en foutparkeren.

In 2015 leverde dat 2,14 miljoen euro op voor de Mechelse stadskas. Ontvangsten die volgens het stadsbestuur in 2016 nog met 100.000 euro zouden toenemen. Al kan die verwachte stijging net zo goed opnieuw een schattingsfout zijn, want eerder werden de GAS-inkomsten voor het negeren van autoluwe zones en foutparkeren voor het jaar 2015 al met ruim 148.000 euro overschat. Over alle begrotingsjaren heen leiden deze schattingsfouten mogelijks tot 401.000 euro minder inkomsten.

gas_auto
Effectieve en geschatte inkomsten uit GAS-boetes voor het negeren van autoluwe zones en foutparkeren. De GAS-inkomsten werden in de begroting 2017 bijgesteld voor een totaalbedrag van 401.005 euro. Naar onderen welteverstaan. (bron data: begroting 2016 en 2017 van Stad Mechelen)

Mogelijks, want het stadsbestuur voorziet vanaf 2017 bijkomende inkomsten uit nieuwe GAS-overtredingen:

Vanaf 2017 worden er inkomsten geraamd uit nieuwe overtredingen die onder de vorm van GAS-boete kunnen worden geïnd:

  • GAS verkeer: 275.000 euro/jaar (in 2017: 200.000 euro)
  • GAS horecavergunningen: 5.000 euro/jaar

Uit de toelichting aan de verenigde raadscommissies op 12.12.2016

Deze nieuwe, verwachte GAS-inkomsten (weggeschreven als zogenaamde “andere overtredingen” en “horeca- en terrasvergunningen” in de boeken, AGP) zouden volgens de begroting 2017 uiteindelijk tot een overschot moeten leiden van ongeveer 310.500 euro, in vergelijking met de geraamde GAS-inkomsten uit de begroting van het jaar voordien.

1 meter

Wist je trouwens dat het volgens de letter van het GAS-reglement (Artikel 19, 1°) verboden is om een voertuig te parkeren op minder dan 1 meter, zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig? Op straffe van 55 euro boete.

gas_googlemaps
Een ritje met Google Maps doorheen de Mechelse straten laat tal van overtredingen zien. (bron foto: Google Maps)

Zeg niet dat we u niet gewaarschuwd hebben, mochten de GAS-inkomsten weer verkeerd uitvallen… 😎

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s