Mechelen grijpt naast Slim in de Stad-prijs

Het innovatief concept van Stad Mechelen, om jongeren in te schakelen als slimme sensoren voor een veilig uitgaansleven, kon de jury van de Slim in de Stad-prijs 2016 niet overtuigen. Toch moedigt de jury Mechelen aan om het project verder uit te werken.

Het idee van het verhogen van de ‘sense of control’ van jongeren in het nachtleven is een waardevol en onderbelicht aspect van slimme steden, en kan mogelijk tot doorbraken leiden in de beleving van de stad.

Juryrapport Slim in de Stad-prijs 2016

De intro van het juryrapport oogt nochtans niet mis. De slimme aandacht voor de leefbaarheid van de stad met speciale aandacht voor jongeren kan wel degelijk op bijval rekenen. Maar de verdere uitwerking van het concept mist maturiteit, vindt de jury.

Zowel qua doelstellingen als qua operationalisering zijn er nog belangrijke stappen te zetten. Het koppelen van crowdsourcing aan ‘objectieve’ data, de nodige samenwerking met publieke en private actoren in de stad, het benutten van sociale media, het aanwenden van bestaande en mogelijke nieuwe databronnen zijn bijvoorbeeld niet voldoende uitgewerkt.

Juryrapport Slim in de Stad-prijs 2016

Toch krijgt Mechelen een pluim en een bemoedigend duwtje in de rug om het projectidee verder door te denken.

De Slim in de Stad-prijs is een wedstrijd tussen centrumsteden en de VGC die het meest innovatieve en creatieve concept over de stad van de toekomst beloont. De jury bestond uit voorzitter Geert Marreels, Pieter Ballon, Yves De Weerdt, Kaat Peeters en Ingrid Reynaert.