Stadsbestuur laat haalbaarheid Vaartbrug onderzoeken

Krijgt de Leuvense vaart ter hoogte van de oude Comet-site een vaste fietsers- en voetgangersbrug? Een haalbaarheidsstudie en voorontwerp moet duidelijkheid brengen.

Het was een niet mis te verstane boodschap, eind vorig jaar, in de richtlijnen van het plan MER voor de RUP van het Zorro-project op de oude Comet-site: maak duidelijk of en waar de Vaartbrug komt te liggen.

In de planbeschrijving dient vooreerst verduidelijkt te worden of de Vaartbrug al dan niet deel uitmaakt van het plan. Zo dient verduidelijkt te worden of (en waar) in het plangebied ruimte voorzien wordt voor de ligging van de brug.

Dienst Mer – Richtlijnen RUP Zorro

Die Vaartbrug is een fietsers- en voetgangersbrug die ergens tussen de Plaisancebrug en de Koolstraat komt te liggen.

 

zorro_brug
De Vaartbrug moet voor het verbindende karakter zorgen tussen het centrum van Mechelen en de overzijde van de vaart richting Vrijbroekpark. (bron figuur: kennisgevingsdossier RUP Zorro)

Tenminste, als de realisatie ervan haalbaar is. Een tunnel blijft eveneens een optie.

Als blijkt dat de realisatie van een vaste brug in het studiegebied niet haalbaar is, motiveert het document deze conclusie. De ontwerper geeft in dat geval ook zijn advies over haalbare verbeteringen (beweegbare brug, tunnel …) van de kanaaloversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers in het studiegebied en eventuele vervolgtrajecten.

Uit de opdracht voor een haalbaarheidsstudie van Stad Mechelen

Of met de bestelling van deze haalbaarheidsstudie en voorontwerp ook duidelijk is wie uiteindelijk voor de brug betaalt – en dus alle plooien glad gestreken zijn tussen Stad Mechelen en Waterwegen en Zeekanalen NV (WenZ) – is ons nog niet helemaal duidelijk.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s