Mechelaar wil vooral inzage in bouwdossiers

De overgrote meerderheid van openbaarheidsverzoeken die Stad Mechelen binnenkrijgt, gaat over bouwen. Dat leert een blik op het openbaarheidsregister met de openbaarheidsverzoeken van de voorbije twee jaar.

Vergunningen, plannen voor vergunningen, bouwplannen, bouwdossiers. Noem iets dat te maken heeft met bouwen, verbouwen of verkavelen in Mechelen en er is inzage in het dossier gevraagd. De Mechelaar ligt duidelijk wakker van de ruimtelijke ordening in zijn stad.

Auteursrecht

Dit jaar telt de stadsadministratie van 1 januari tot en met 6* februari 37 openbaarheidsverzoeken (WOB) – oftewel 1 per dag. Zowat al deze verzoeken hebben een link met een bouwdossier of bouwplan.

Het online gooien van bouwplannen ligt daarom voor de hand als transparantie-maatregel, maar is niet altijd evident. Doorgaans rust er een auteursrecht op het bouwplan, waardoor de stadsadministratie enkel een kopie vrijgeeft als de vraagsteller zelf een eigendomsakte kan voorleggen. Al mag iedereen wel de bouwplannen gaan inzien bij de stadsdiensten.

Document onbekend

Ook tussen de openbaarheidsverzoeken van 2016 en 2015 lezen we vele vragen over leegstand, bouwplannen, verkavelingen, stedenbouwkundige of milieuvergunningen en het RUP. Ook nu kreeg het merendeel van de vragenstellers de betrokken bestuursdocumenten toegestuurd.

Desondanks zegt de Mechelse stadsadministratie in vergelijking met andere centrumsteden vaker “neen” bij een vraag om een kopie van een bestuursdocument. Soms is dit te wijten aan het simpele feit dat de stad de documenten niet in haar bezit heeft of – bij de vraag voor een kopie van een bouwplan – omdat de vraagsteller geen eigendomsakte weet voor te leggen.

Specificeren

Enkele keren weigert de administratie het openbaarheidsverzoek omwille van een “te algemene” vraag, waardoor de bestuursdocumenten niet hoeven openbaar gemaakt. Het gaat daarbij ook om het verslag van de gemeenteraad of de notulen van het schepencollege – een verzoek om een specifiek verslag is blijkbaar toch niet specifiek genoeg geformuleerd…

openbaarheid_art11
Mogelijke uitzondering op de openbaarheid. (bron: decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur)

Net daarom zijn de recente inspanningen van het stadsbestuur om zowel de gemeenteraad als het college transparanter te maken, toe te juichen.

* Dit was de datum waarop we ons openbaarheidsverzoek voor een kopie van het openbaarheidsregister hebben ingediend. In dat register worden het onderwerp, data en status van elk openbaarheidsverzoek bijgehouden.

Een gedachte over “Mechelaar wil vooral inzage in bouwdossiers

  1. Wij hebben zelf aan den lijve ondervonden dat de goedkeuring in een bouwdossiers eerder bepaald wordt door andere factoren dan door de stedenbouwkundige verordening. De willekeur waarmee stedenbouwkundige voorschriften al dan niet worden toegepast maakt dat er een grote rechtsonzekerheid bestaat en de burgers voor alle zekerheid toch maar het dossier gaan inkijken en een bezwaar of beroep indienen. Op de geldende voorschriften en de correcte toepassing ervan door de dienst stedenbouw kan je immers niet rekenen.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s