Stad Mechelen zet in op organisatiecultuur

Ook de beste lokale overheidsorganisatie van het jaar heeft wel wat punten bij te schaven. In haar jaarlijks voortgangsrapport organisatiebeheersing schenkt de Mechelse stadsadministratie opnieuw bijzondere aandacht aan haar organisatiecultuur. De definitieve inkanteling van het Sociaal Huis is hier wellicht niet vreemd aan.

Elk jaar rapporteert de Mechelse stadsadministratie over de pijnpunten van haar organisatie aan het schepencollege en de gemeenteraad. Naast de 6 doelstellingen die de leidraad voor lokale besturen suggereert, voegde de Mechelse stadsadministratie er van meet af aan een zevende aan toe: organisatiecultuur.

Met die organisatiecultuur was het in 2014 nog erg gesteld (“gebrek aan positief werkklimaat”). Een risico dat, volgens de daaropvolgende voortgangsrapporten, inmiddels is weggewerkt. Ondertussen focust de Stad zich nu al twee opeenvolgende jaren op het verhogen van de betrokkenheid van het middenkader.

De betrokkenheid van het middenkader is duidelijk toegenomen; het is een uitdaging om ook de gewone medewerkers te betrekken en hiervoor initiatieven te nemen.

Verslag commissie Veiligheid, Financiën en Algemene Zaken, 8 februari 2017

2014 2015 2016
– gebrek aan positief werkklimaat
1- hoge werkdruk
2- meer betrokkenheid middenkader
3- beter leren omgaan met verandering
4- meer dienstoverschrijdend werken
5- meer begeleiding voor startende collega’s
1- hoge werkdruk
2- meer betrokkenheid middenkader
3- beter leren omgaan met verandering
4- meer dienstoverschrijdend werken

Tabel: Overzicht van de op te volgen hoge risico’s voor organisatiecultuur uit de voorbije voortgangsrapporten organisatiebeheersing van Stad Mechelen

Samen 1 Groep

Om ook die “gewone medewerkers” mee te krijgen, plant de Stad verschillende acties om organisatieprincipes als ‘open organisatie’ of ‘het nieuwe werken’ te laten leven binnen de organisatie.

samen1groep.PNG
Mee onder impuls van de fusie met het Sociaal Huis introduceert de Stad Mechelen ‘het nieuwe werken’. Een manier van werken die eveneens een herverdeling en aanpassing van de bestaande administratieve gebouwen inhoudt, zoals bij De Zeeridder. (bron figuur: presentatie overheidsorganisatie van het jaar door Stad Mechelen)

Van de 12 organisatieprincipes is de eerste (open organisatie – netwerkorganisatie) ongetwijfeld de moeilijkste; het vraagt een grote investering om dit te realiseren. (…) Het nieuwe werken opent mogelijkheden tot het intensifiëren van de samenwerking binnen de organisatie.

Verslag commissie Veiligheid, Financiën en Algemene Zaken, 8 februari 2017

Een stagiaire Bestuurskunde en Publiek Management van de Universiteit Gent voerde een nulmeting uit van de beleving van de organisatiecultuur. Een tweede meting moet uitsluitsel geven of de acties effectief iets hebben opgeleverd.

In het voortgangsrapport organisatiebeheersing beschrijft de stadsadministratie de risico’s, realisaties en plannen voor een betere organisatiebeheersing. Organisatiecultuur kreeg van meet af aan een prominente plaats in die rapportering. Aan de vooravond van de definitieve versmelting van het Sociaal Huis met de Stad moeten acties om de organisatieprincipes te laten leven in de nieuwe groep voor een boost zorgen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s