Stad Mechelen dubbelcheckt voortaan CO2-dashboard

Na een dubbele misser met de waarden van het Mechelse CO2-dashboard grijpt schepen De Bie (Groen) in. Voortaan verifiëren de stadsdiensten de CO2-data steeds bij het verantwoordelijke klimaatbedrijf alvorens de gegevens online te plaatsen.

Het was het Mechelse magazine As Gau Paust dat aan de alarmbel trok. Een eerste maal in maart van dit jaar, een tweede keer enkele dagen geleden. Telkens gaf het CO2-dashboard een onrustwekkende CO2-piek aan in de Mechelse atmosfeer.

co2emissies
Vals alarm… De “graaddagcorrectie” was niet correct berekend voor de maand januari 2017. (Figuur: klimaatneutraal.mechelen.be/dashboard-klimaatneutraal)

Telkens bleek het om loos alarm te gaan. Een eerste maal gooide een bug, bij het opvullen van de achterliggende tabel, roet in het eten. Een tweede maal bleek de “graaddagcorrectie” niet correct uitgevoerd. Dankzij die berekening is het mogelijk om ook de cijfers van een zwakke en strenge winter met elkaar te vergelijken.

https://twitter.com/wordpressdotcom/status/864416732680773632

Soap

Om een verdere CO2-soap te vermijden, laat schepen Marina De Bie de data voortaan checken bij het klimaatbedrijf FutureProofed, dat het dashboard ontwikkelde. Op die manier hoopt De Bie een nieuw, onnodig CO2-alarm in onze Dijlestad te vermijden.

https://twitter.com/wordpressdotcom/status/864417168649334785

Interessant detail: het Mechelse schepencollege vernieuwde in maart 2017 – net voor we de eerste bug ontdekten in het dashboard – het contract met FutureProofed ter waarde van 21.084,25 euro. Het klimaatbedrijf begeleidt onze stad in haar ambitie om tegen 2020 de CO2e-uitstoot met 20% te verminderen in vergelijking met de nulmeting van 2011.

Dit najaar, op donderdag 15 november 2017, licht FutureProofed trouwens de resultaten toe van de emissie-inventaris 2015 in de commissie Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken. De zitting is openbaar (Keldermanszaal, 20 uur).


Over de data

In het rapport Emissie-inventaris 2013 beschrijft FutureProofed de berekening van de uitstoot van broeikasgassen (CO2, CH4 en N2O) veroorzaakt door direct verbruik van brandstoffen en lokale procesemissies en indirect verbruik van elektriciteit op het grondgebied van de Stad Mechelen. Om de invloed van de verschillende broeikasgassen te kunnen optellen, rekende het klimaatbedrijf de emissiecijfers om naar zogeheten CO2-equivalenten. Eén CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kg CO2 heeft. De uitstoot van 1 kg distikstofdioxide (N2O) staat gelijk aan 310 CO2-equivalenten en de uitstoot van 1 kg methaan (CH4) aan 21 CO2-equivalenten.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s