Jaarrekening doorprikt begroot toestandsevenwicht Stad Mechelen

Na de beruchte brief van de gouverneur over de precaire financiële toestand van Stad Mechelen heeft het stadsbestuur haar budgetwijziging klaar. Opvallend: na verrekening van de jaarrekening valt het werkelijke resultaat op kasbasis in 2016 negatief uit. De derde keer op rij.

Volg mee met ons leerproces in onze klas “Begrotingskunde voor beginners”. Les 1: het resultaat op kasbasis.

Hoe je kunt verifiëren of een stad of gemeente een financieel evenwicht nastreeft? De Beheers- en Beleidscyclus (BBC), die de begrotingsregels voor de Vlaamse steden en gemeenten bepaalt, schuift twee wettelijke criteria naar voren:

  • Het resultaat op kasbasis; en

Een maat voor het “toestandsevenwicht” van de begroting. Het resultaat op kasbasis spruit voort uit het begrote verschil tussen ontvangsten en uitgaven, minus de zogenaamde “bestemde gelden” – middelen die de Stad bewust tijdelijk reserveert voor toekomstige uitgaven. Dit resultaat op kasbasis dient voor de toekomstige jaren van de meerjarenplanning telkens positief te zijn.

  • de autofinancieringsmarge

Een maat voor het “structureel evenwicht” van de begroting. Deze marge vloeit voort uit de som van het exploitatieresultaat en de leningintresten, verminderd met de jaarlijkse periodieke lasten. Deze marge moet enkel op het einde van de meerjarenplanning positief zijn.

De feitelijke toets of het stadsbestuur binnen haar vooropgestelde financiële grenzen is gebleven, lees je af in de jaarrekening. Daar is dan natuurlijk wel geen financieel evenwicht verplicht, aangezien de jaarrekening de werkelijke situatie op 31 december weergeeft.

Werkelijk

En wat blijkt? Het gerealiseerde resultaat op kasbasis voor 2016 valt negatief uit voor Stad Mechelen – dit is dus na verrekening van de jaarrekening van 2016.

Waar de vorige jaren telkens nog 5.000.000 euro was begroot voor het jaar 2016, klopte de stadsadministratie, na verwerking van de jaarrekening, uiteindelijk af op -3.241.167 euro. Een verschil van ruim 8 miljoen euro. Eerder bleek het werkelijke resultaat op kasbasis voor het jaar 2015 eveneens negatief te zijn. Ook toen had Stad Mechelen een resultaat op kasbasis van 5.000.000 euro voorspeld.

2014 2015 2016
-23.200.000 -1.500.000 -3.241.167

Tabel: Gerealiseerd resultaat op kasbasis (in euro) na verwerking van de jaarrekening. Zowel voor 2015 als 2016 verhoopte de Stad destijds een resultaat op kasbasis van 5.000.000 euro. (Bron data: Stad Mechelen)

Stad Mechelen wijt de negatieve resultaten aan het gegeven “dat opgenomen gelden door uitgifte van thesauriebewijzen op minder dan een jaar niet als opgenomen leningen in de budgettaire boekhouding mogen opgenomen worden”. 

Over die thesauriebewijzen en de autofinancieringsmarge hebben we het in een volgende les…

Steden en gemeenten zijn verplicht om een begroting in evenwicht in te dienen. Eén van de twee evenwichtscriteria is het zogenaamde “resultaat op kasbasis”, een maat voor het toestandsevenwicht dat verplicht positief moet zijn voor de komende jaren van de planningsperiode. Na verwerking van de jaarrekening 2016 klokte Mechelen weerom af op een negatief gerealiseerd resultaat op kasbasis.


Feedback over ons leerproces?

Vul aan, verbeter, post tips en links en help samen met ons de stadsbegroting inzichtelijker te maken.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s