Zorro gaat maar beter te voet

Een aanzienlijke toename van de parkeerdruk en een dichtslibbende verkeersafwikkeling. Het definitieve plan-MER voor het Zorro-gebied – formerly known as The Comet – leest niet meteen als een sprookje voor wie geregeld in de buurt de wagen nodig heeft. Milderende maatregelen moeten het autogebruik in de buurt verminderen.

Of buurtbewoners straks nog een plaatsje vinden voor hun wagen? Wie niet over een eigen parkeerplek of garage beschikt, gaat spannende rijtijden tegemoet. Zonder bijsturingen zijn de vooruitzichten ronduit negatief, valt te lezen in het definitieve plan-MER van de voormalige Comet-site dat onlangs verscheen.

Zonder bijsturingen zijn er negatieve tot aanzienlijk negatieve effecten (-2 tot -3*) te verwachten op vlak van parkeerdruk en op vlak van verkeersafwikkeling.

Plan-MER RUP Zorro (2017)

Tijdens een onverdachte novemberavond vorig jaar noteerde de Stad een parkeerdruk van maar liefst 117% in de buurt – dat zijn 638 wagens voor 547 parkeerplaatsen. Die hoge parkeerdruk leidde al snel tot de beslissing van de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid om de gemarkeerde stroken op de R12 (dat zijn de “verdrijvingsvakken” langs de hoofdrijbaan, AGP) om te vormen tot parkeerstroken.

De parkeerdruk bedroeg meer dan 100%. Dit betekent dat er verschillende auto’s fout geparkeerd staan omwille van een tekort aan parkeerplaatsen.

Plan-MER RUP Zorro (2017)

Ook het nieuwe parkeeraanbod in het plan-MER, berekend op basis van de stedenbouwkundige verordening, lijkt een kleine 100 parkeerplaatsen tekort te komen in vergelijking met de raming op basis van de kencijfers, die ook gebruikt werden bij de berekening van de verkeersgeneratie – en bij het plan-MER RUP Keerdok/Eandis.

Maar die maatstaf is te generiek van aard, stellen de rapporteurs, die daarom de maat voor het verwachte autogebruik bijstelden van 90% naar 50% bij de bezoekers van handel, horeca en wonen. “Dit cijfer is vooral bij grootschalige retailzaken en regionaal georiënteerde diensten van toepassing. Bij eerder buurtgerichte commerciële diensten en functies bedraagt het autoaandeel maar zo’n 40 à 50%.” Op die manier zou er geen afwenteling meer zijn op de buurt.

Spitsroeden

Toch pluggen chauffeurs in de spits best een ontspannend deuntje in hun autoradio. Een simulatie van de drukste ochtend- en avondspits voorspelt dat de huidige verkeerssituatie niet in staat is om het bijkomende verkeer op een kwalitatieve manier op te vangen. Of in mensentaal: verwacht je aan een flinke file aan het kruispunt van de R12 met de Battelsesteenweg, maar vooral even verderop met de N227 / Hoogstraat. Experts spreken over verzadigingsgraden boven de 95%.

Ondanks de bijstelling van de lichten [op het kruispunt R12-Battelsesteenweg] worden er in de toekomstige situatie verzadigingsgraden boven de 95% verwacht.

Plan-MER RUP Zorro (2017)

Een “verzadigingsgraad boven de 95%” betekent een problematische verkeersafwikkeling waarbij een groot aandeel van de bestuurders een 2de cyclus nodig heeft om voorbij het verkeerslicht te geraken. Een aangepaste lichtregeling aan het kruispunt van de Battelsesteenweg met de R12 moet de verzadigingsgraden ietwat milderen op de stadsring ten koste van de zijstraten. Voor de lichten aan het kruispunt van de R12 met de N227 / Hoogstraat is geen aanpassing voorzien, waardoor het bijkomend verkeer op een oververzadigde richting voor een aanzienlijk negatief effect zorgt in de avondspits.

zorro_hoogstraat2
De verzadigingsgraad van de rechtsafslaande beweging van de R12 (tak B) richting N227 stijgt naar 155% in de toekomstige situatie. Dit is een erg negatief effect (score -3). De verzadigingsgraad van de N227 naar de R12 blijft ongewijzigd – maar torenhoog – op 137%. De analyse van de kruispunten gebeurde m.b.v. de verkeerskundige software Vistro, steunend op de Highway Capacity Manual. Bron figuur: Geraamde verzadiging Referentiesituatie avondspitsuur (17:00-18:00) – Plan-MER RUP Zorro (2017)

To the rescue

Om een verkeersinfarct te vermijden, stellen de experts maatregelen voor om het autogebruik in de buurt te minimaliseren én het Zorro-projectplan te wijzigen naar een hoger woon-percentage ten koste van het geplande aandeel diensten en kantoren.

Het autogebruik minimaliseren door:

  • Uit te gaan van een duurzame wijk met wonen, werken en winkelen op loopafstand in combinatie met parkeren in de rand en een autoluw centrum
  • Het ‘buurtondersteunend’ niveau hiervan te bewerkstelligen door in de voorschriften van het RUP:
    • de maximum verkoopsvloeroppervlakte per commerciële unit klein te houden (vb. 400m²)
    • ook diensten en kantoren kleinschalig te houden (limiet op oppervlakte), plus bij de kantoren geen baliefunctie toe te laten.

Bijkomend is het aanbevolen om de piekuurgeneratie te verkleinen door het programma te verschuiven:

  • van 80% wonen gecombineerd met 20% complementaire functies naar 86% wonen waarbij nog 14% beschikbaar is voor complementaire functies, waarbij een maximum van 320 woonunits gehandhaafd blijft.

bron: Plan-MER RUP Zorro (2017)

Op deze manier zullen eerder handelszaken gericht op de buurt (buurtwinkels) zich vestigen binnen de voorziene handelsunits. Deze buurthandelszaken hebben een beperktere impact op de verkeersgeneratie en parkeerbehoefte in vergelijking met de doorgerekende handelszaken in de effectbespreking en –beoordeling.
Plan-MER RUP Zorro (2017)

Wie in de buurt van Zorro woont, werkt en winkelt, kan dat maar beter al wandelend of fietsend doen.

* Scores lopen van -3 (= aanzienlijk negatief) tot +3 (= aanzienlijk positief), waarbij 0 staat voor geen of een verwaarloosbaar effect.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s