Stad Mechelen wil bewonersvragen niet openbaar maken

Waar zie je dat nog, die rechtstreekse interactie tussen burgers en politici? Juist, op een bewonersvergadering. Na een powerpoint-rondje vanuit het stadsbestuur krijg je er nadien te horen wat er leeft onder de mensen, dankzij de vragen uit het publiek. Maar de schriftelijke vragen die bewoners op voorhand indienden, zijn niet voor publicatie bestemd.

Bij de uitnodiging voor een bewonersvergadering krijgen Mechelaars steevast de oproep mee om alvast per brief vragen in te dienen. Interessante vragen ongetwijfeld, al hebben we daar eigenlijk het raden naar. Een openbaarheidsverzoek om alle schriftelijke vragen en antwoorden naar aanleiding van de meest recente bewonersvergadering in Mechelen te mogen inzien botste op een njet vanuit het stadhuis – zelfs al vroegen we expliciet om de persoonlijke gegevens van de vragenstellers niet mee te geven.

Ook al maken we de persoonsgegevens onherkenbaar, dan nog gaat het om vertrouwelijke informatie die de burgers ons op vrijwillige basis gegeven hebben.

Antwoord van de Mechelse stadssecretaris

Daarom een suggestie voor de Stad: geef Mechelaars bij een volgende uitnodiging de mogelijkheid om via een simpel aanvinkvakje hun akkoord te geven om hun vraag en uw antwoord te publiceren op de stedelijke website.

Oproep: stuur vraag en antwoord door

Stuurde je een vraag naar het stadsbestuur in het kader van de recente bewonersvergadering? Stuur dan een kopie of foto van het antwoord door naar asgaupaust AT gmail.com. (Al kreeg je mogelijks nog geen antwoord, want de stadssecretaris bevestigde ons dat de vragen momenteel nog door de ambtenarij verwerkt worden.)

Maar wie zijn vraag opspaarde tot op de bewonersvergadering zelf, kreeg natuurlijk wel en plein public het antwoord te horen.

Vraag & antwoord

Op 25 september was er een bewonersvergadering voor de centrumwijk van Mechelen. We noteerden de vragen vanuit het publiek. (Tussen haakjes noteerden we een erg bondige samenvatting van het antwoord van het stadsbestuur – de officiële versie verschijnt normaliter op de site van de Stad.)

 • Hoe zit het met de bijdrage voor IVAREM en de singlebon? (Wordt wellicht pas tijdens de volgende bestuursperiode bijgestuurd. Singlebon blijft bestaan.)
 • Mag een fiets een auto voorbijsteken in een fietsstraat? (Via links, maar niet sneller dan 30 km/uur rijden.)
 • Kunnen we voor huisvuilophaling niet overschakelen naar DIFTAR? (Niet haalbaar in een historische binnenstad. DIFTAR is duurder.)
 • Een specifieke vraag over de heraanleg van de Augustijnenstraat. (Er komt een bijkomende bewonersvergadering.)
 • Een specifieke vraag over een verzakking van de ventweg. (De aanbesteding loopt.)
 • Waar zijn de openbare toiletten in Mechelen? (Het overzicht op de website krijgt wat meer aandacht.)
 • Kun je fietsen niet weghouden tijdens de markt? (De Stad zet net in op fietsen.)
 • Torenbouw in Mechelen is een gemakkelijkheidsoplossing. (Torens komen er enkel achter het station, Keerdok, Comet, en op termijn aan de Carrefour.)
 • Kan er geen algemeen inschrijvingssysteem komen voor het onderwijs?
 • Kun je niks doen aan het parkeerprobleem voor fietsen? (Overzicht van inspanningen werd gegeven.)
 • De Speecqvest is bijna klaar, wat zijn de plannen voor de andere vesten? (Niet op korte termijn.)
 • Wat gaat er nu precies gebeuren met de locatie van de huidige brandweerkazerne? (Park met woongelegenheden.)

2 gedachtes over “Stad Mechelen wil bewonersvragen niet openbaar maken

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s