Stad Mechelen weigerde ten onrechte om plannen Spreeuwenhoek vrij te geven

Eind vorig jaar vernietigde de Raad van State de beslissing van de beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur om een aantal documenten omtrent het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Spreeuwenhoek niet vrij te geven. Een Mechelaar was naar de Raad van State getrokken nadat-ie bot had gevangen bij de beroepsinstantie, die een eerdere openbaarheidsweigering door de stad Mechelen bestendigde.

De vernietiging van de stedenbouwkundige en verkavelingsvergunning door de Raad voor Vergunningsbetwistingen is niet de enige opdoffer die de stad Mechelen bij het stadsvernieuwingsproject Spreeuwenhoek te verwerken kreeg. In de rand van die juridische strijd verloor de stad, samen met de Vlaamse beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur, het pleit bij de Raad van State omtrent een openbaarheidsverzoek van een Mechelaar uit de buurt. De Mechelse burger slaagde er zo in om inzage te krijgen in een aantal specifieke plannen in verband met het RUP Spreeuwenhoek en enkele beslissingen van het Mechelse schepencollege over de contouren van het grafisch plan.

Insinuatie

Het arrest van de Raad van State leest als een detectiveverhaal. In een gezamenlijke poging van een zevental Mechelaars om een digitaal kopietje te krijgen van een aantal documenten omtrent het RUP Spreeuwenhoek, lijkt de stad Mechelen er, samen met de beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur, alles aan te doen om het bewuste openbaarheidsverzoek weg te zetten als een onredelijke vraag. Stad en beroepsinstantie linken de aanvraag namelijk aan een resem eerdere, geweigerde openbaarheidsverzoeken van een andere Mechelaar. De stad had deze laatste, in de zomer van 2015, via een advocatenkantoor nog verzocht te stoppen met zijn openbaarheidsverzoeken over Spreeuwenhoek aangezien “de grenzen van de redelijkheid al even werden bereikt”.

Toch moet de nieuwe aanvraag op haar eigen merites beoordeeld worden, stelt de Raad van State. De bewering van de stad Mechelen als zou de aanvrager ingeschakeld zijn als stroman (door die andere inwoner), noemt de Raad van State een insinuatie die nergens uit blijkt.

De insinuatie in de laatste memorie van de tussenkomende partij [= Stad Mechelen] dat verzoeker [= de Mechelaar die via zijn raadsman het beroep bij de Raad van State opstartte] louter “als stroman” van P.B. [= de Mechelaar die eerder een resem openbaarheidsverzoeken indiende] zou zijn opgetreden, mag niet blijken, temeer nu verzoeker aangeeft net buiten het beheersingsgebied van het RUP Spreeuwenhoek te wonen (…)”.

Fragment uit het  arrest van de Raad van State

Ook de bewering als zou het niet om milieu-informatie gaan, veegt de Raad van State van tafel. Geen toevallig argument, want de openbaarheidswetgeving voor milieu-informatie is erg verregaand – hoewel de openbaarheid van bestuur op zich al verankerd zit in de Belgische grondwet.

In haar beoordeling is de Raad van State vrij scherp voor de motivering van de stad Mechelen en de Vlaamse beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur.

De a posteriori-motivering die de tussenkomende partij [= Stad Mechelen] en de verwerende partij [= de beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur] bijkomend voor de Raad van State aanvoeren, vermag het gebrek in de motivering van het bestreden besluit [van de beroepsinstantie] niet goed te maken.

Fragment uit het arrest van de Raad van State

Twee jaar later

Het oorspronkelijke openbaarheidsverzoek ten aanzien van de stad Mechelen dateert van 14 oktober 2015. Daarop volgde de weigering door de stad op 29 oktober 2015. De beroepsinstantie sprak zich uit op 23 december 2015, waarna het beroep bij de Raad van State startte op 19 februari 2016. Na het arrest van de Raad van State van 11 oktober 2017 gaf de stad Mechelen de bewuste documenten vrij aan de raadsman van de Mechelaar op 8 november 2017.

Welke documenten?

Ruim twee jaar lang weigerde de stad Mechelen volgende vier documenten vrij te geven:

  1. Plan–economische studie, uitgevoerd door Freestone, met betrekking tot het RUP, en beslist door het College op datum van 15 mei 2009
  2. Grafisch plan bij het RUP Spreeuwenhoek, versie A, op datum van 9 november 2009
  3. Grafisch plan bij het RUP Spreeuwenhoek, versie C, op datum van 23 februari 2010
  4. De beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen van stad Mechelen met betrekking tot het RUP Spreeuwenhoek, in de periode vanaf 1 september 2009 tot en met 1 december 2009 met betrekking tot de contouren van het grafisch plan bij het RUP Spreeuwenhoek

Burgers die een digitale kopie van deze documenten willen, kunnen hiervoor een eenvoudig openbaarheidsverzoek sturen naar de stad Mechelen – met verwijzing naar het arrest van de Raad van State.

WOB_beroepsinstantie
Het was even zoeken naar de oorspronkelijke – maar door de Raad van State vernietigde – uitspraak van de beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur (klik door op de figuur om de volledige 11 pagina’s tellende uitspraak na te lezen). Wat wij ons dan afvragen: gaan ze bij de beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur de zaken voortaan ook anders aanpakken? #dtv (Bron schermafbeelding: Vlaamse overheid)

Het arrest van de Raad van State maakt de uitspraak van de beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur, in het kader van enkele documenten omtrent het RUP Spreeuwenhoek, met de grond gelijk. Een leestip voor elke burger die een transparant werkende overheid genegen is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s