Kijk uit, kijk uit, kijk uit voor ’t pensioen van ’t Stad

Het leek een detail bij de jaarlijkse controle van de Mechelse begroting, toen de Vlaamse dossierbehandelaar van dienst zijn Mechelse collega aanbeval om ook de extra factuur voor statutaire pensioenen toe te voegen aan de financiële risico’s van de Stad Mechelen. Of voor de liefhebbers: de ‘responsabiliseringsbijdrage’ moet in de toekomst expliciet vermeld. Eind vorig jaar waarschuwde de Mechelse financieel beheerder al voor de dreigende pensioenlasten van onze stadsambtenaren.

Welkom opnieuw in onze klas ‘Begrotingskunde voor beginners’. Les 4: de responsabiliseringsbijdrage en responsabiliseringscoëfficient

De pensioenskost voor lokale statutaire ambtenaren sluipt steeds nadrukkelijker in de gemeentelijke begrotingsboeken. In die zin raadde de Vlaamse overheid onze stadsdiensten aan om de responsabiliseringsbijdrage expliciet op te nemen in de toelichting over de financiële risico’s van de Mechelse meerjarenplanning. Dat blijkt uit mailverkeer tussen het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en de financiële dienst van de stad Mechelen, dat As Gau Paust kon inzien, naar aanleiding van het toezicht op het aangepaste meerjarenplan en het budget 2018 van onze stad.

Die bijdrage is de extra factuur die een lokaal bestuur moet betalen voor de pensioenen van statutaire ambtenaren omdat de basisbijdrage niet volstaat. Of met andere woorden: wanneer de uitgaven voor de ambtenarenpensioenen niet gedekt worden met de basispensioenbijdragen op de statutaire loonmassa, moet het stadsbestuur het saldo betalen via die zogeheten responsabiliseringsbijdrage.

Uitdaging

Dat Stad Mechelen voor een grote uitdaging staat omwille van de verder oplopende responsabiliseringsbijdrage, stipte de financieel beheerder eind vorig jaar nog aan tijdens zijn budgettaire toelichting aan de verenigde raadscommissies. Dat is een overkoepelende – en openbare – commissievergadering waarin alle raadsleden op minder dan een uur tijd een snelcursus krijgen over de financiële toestand van hun stad.

Op basis van de toenmalige prognose van de FOD Pensioenen mag Stad Mechelen in het budgetjaar 2024 een extra factuur verwachten van 7,4 miljoen euro. In het budgetjaar 2017 bedroeg die factuur 3,3 miljoen euro; voor het budgetjaar 2013 was dat nog 1,7 miljoen euro. Een gevolg van de stijgende pensioenlasten én omdat de responsabiliseringscoëfficient over enkele jaren oploopt tot 85 procent.

budget_ppt.png
De responsabiliseringscoëfficiënt verwijst naar het percentage dat Stad Mechelen moet dragen in de kloof tussen de pensioenlasten en de patronale bijdragen die worden betaald voor de actieve statutairen. Tot en met 2016 werd het saldo niet volledig doorgerekend maar kregen besturen een korting van 50%. De verwachting is dat deze coëfficient in 2020 stijgt tot 60% en daarna voorbij de 80% gaat. (Bron: presentatie Stad Mechelen)

Bullet in the head

Dat de Mechelse schuld met argusogen wordt gevolgd door de hogere overheid weet u ondertussen goed genoeg. En ja, de bullet-leningen kwamen nog maar eens aan bod bij de jaarlijkse controle door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dit keer met de niet mis te verstane aanbeveling om bij de volgende beleidsrapporten expliciet aan te geven wat de impact zou zijn op de autofinancieringsmarge indien alle schulden met klassieke leningen zouden worden gefinancierd, met jaarlijkse aflossingen en over een normale aflossingsperiode.

Nochtans had de financieel beheerder eerder al aangegeven dat Stad Mechelen er in de planningsperiode voor zorgt om evenveel positieve autofinancieringsmarge te halen als de “ontweken” aflossingen – ongeveer 2,5 miljoen euro per jaar. Maar da’s dus niet expliciet genoeg vinden ze bij de Vlaamse overheid.


Feedback over ons leerproces?

Vul aan, verbeter, post tips en links en help samen met ons de stadsbegroting inzichtelijker te maken.


 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s