Comet-site vervuilder dan gedacht

Projectontwikkelaar Revive heeft een bijkomende vervuiling vastgesteld op de site van de voormalige Comet-fabriek in Mechelen. Dat zei de projectontwikkelaar tijdens een recente informatie- en inspraakvergadering over het brownfieldconvenant voor de Comet-site. Toch is er geen reden tot paniek: rechtstreeks contact is vandaag uitgesloten. In tussentijd hebben Mechelaars nog een week de tijd om hun bezwaren in te dienen bij de Vlaamse overheid.

“Iedereen die hier is, weet dit puur toevallig!” De sfeer was meteen te snijden tijdens de inspraakvergadering over het brownfieldconvenant voor de Comet-site aan de Leuvense vaart in Mechelen. Het zat verschillende buurtbewoners nogal hoog dat de bekendmaking van de inspraakvergadering niet per brief was gebeurd of via een plakkaat aan de ingang – en populaire passage – langs de Leuvense vaart.

“We hebben nochtans aan twee ingangen van de site een informatiebord bevestigd”, verweerde Jan Van Schaeren, Environmental Manager bij Revive, zich ter plekke. (De man doelde op de doorgang aan de Koningin Astridlaan en de Lemmensstraat, nvdr.) De beperkte opkomst in de refter van de basisschool De Spreeuwen was er niet vreemd aan. Het stadsbestuur zelf vaardigde enkel schepen voor Leefmilieu Marina De Bie (Groen) af. Schepen voor Vastgoed Greet Geypen (Open VLD) was een opmerkelijke afwezige.

Extra sanering

Op de Comet-site – formerly known as Zorro – verrijst weldra een woongebied van 40.000m². Vooraleer dat er komt, is een stringente bodemsanering noodzakelijk. In 2012 werd het gebied al gesaneerd tot het niveau van industrieterrein. Om ook als volwaardig woongebied te kunnen doorgaan is verdere sanering meer dan nodig.

De ontwikkelaar ontdekte bovendien bijkomende verontreiniging door PCB, asbest, olie en cyanide.

“Bijkomende saneringswerken zijn noodzakelijk”, benadrukte Van Schaeren. De ontwikkelaar ontdekte bovendien bijkomende verontreiniging door PCB, asbest, olie en cyanide. Toch is er op dit moment, door de steenslag op de site, geen rechtstreeks contact mogelijk, suste Van Schaeren de aanwezige bewoners. Ook zou het grondwater voor de omwonenden niet bijkomend vervuild zijn.

De eerder gekende verontreiniging wordt verder gemonitord, verzekerde Van Schaeren nog, die er aan toevoegde dat het uitgraven van de verontreinigde grond samen met de bouw van de ondergrondse parking zal gebeuren. In augustus 2018 hoopt de ontwikkelaar een omgevingsvergunning te krijgen. Begin 2019 starten dan de bouwwerken en valt dus ook de verdere sanering te verwachten.

brownfield_comet2.PNG
Comet-site nr. 43. De gele zone is het projectgebied van Revive. (bron figuur: Agentschap Innoveren & Ondernemen)

Of het niet een beetje vreemd is dat het brownfieldconvenant pas na het plan-MER en het RUP aan de Mechelaars wordt voorgesteld, vroeg een buurvrouw nog, “want nu zijn het voldongen feiten”. De OVAM-ambtenaar van dienst zei die verwondering te begrijpen. “Ik vond die gevel ook wel iets hebben, maar feit is dat ze weg is.” Schepen De Bie leek not amused bij die ontboezeming.

Suggesties

De Vlaamse OVAM-ambtenaar, die als brownfieldonderhandelaar optreedt, gaf ook wat suggesties mee over wat zoal op te werpen valt tegen een brownfieldconvenant. Zo moeten het opmerkingen zijn over de nieuwe invulling als woongebied. Dat kan gaan over de doorwaadbaarheid, de sanering of de duurzame mobiliteit…

Mechelaars hebben nog een week de tijd om hun opmerkingen of bezwaren bij het Brownfieldproject Comet op te sturen naar de Vlaamse overheid.

Stad Mechelen belooft de voortgang van het ganse project te publiceren op haar site.

Bezwaar of opmerking? Aangetekend schrijven kan tot maandag 18 juni 2018 naar Agentschap Innoveren & Ondernemen – Brownfieldconvenanten, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel

UPDATE 11.06.2018


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s