The Force-campagne maakte Mechels politiekorps amper diverser

 

De grootschalige rekruteringscampagne van de politiezone Mechelen-Willebroek om meer kleur in het korps te krijgen, was een slag in het water. Vandaag telt de politiezone amper een handvol politiemensen extra van vreemde herkomst. Dat blijkt uit cijfers die het magazine As Gau Paust opvroeg bij het politiecollege. Volgens burgemeester Somers kan enkel het federale niveau een doorbraak in het rekruteringsbeleid forceren.

Een centrumstad die uitpakt met haar diversiteit als troefkaart, daar verwacht je onder politiemensen ook wel wat verscheidenheid. Maar dat blijkt in de politiezone Mechelen-Willebroek nauwelijks het geval. Ook niet na de intense rekruteringscampagne The Force van Mechelen van vorig jaar die resoluut voor meer kleur ging in het politiekorps.

politie_herkomst
The Force-campagne die startte op 21 april 2017 zorgde amper voor een toename van het aantal politiemensen van vreemde herkomst in de politiezone Mechelen-Willebroek (Bron data: politiecollege Mechelen-Willebroek)

Die campagne kwam er niet toevallig. “Deze rekruteringscampagne richt zich in het bijzonder tot jongeren met een migratieachtergrond”, benadrukte burgemeester Somers (Open VLD) in april vorig jaar in de persmap van de campagne. “Ons team wil een representatief uithangbord zijn van de stad waarin we wonen. Diversiteit maakt het verschil. Alleen samen met jongeren uit andere gemeenschappen, kunnen we werken aan een politie voor iedereen.”

Maar Mechelen is lang niet de enige centrumstad waar het politiekorps amper mensen van vreemde herkomst telt, terwijl de stadsbevolking het tegenbeeld presenteert. Zo hebben de politiezones van ‘diversiteitssteden’ als Antwerpen en Gent amper kleur in het korps. Stad Genk vormt een uitzondering.

diversiteit_stadsmonitor.PNG
Hoewel 31% van de Mechelse bevolking in 2016 van buitenlandse herkomst was, was dit binnen de politiezone Mechelen-Willebroek net geen 6%. Stad Mechelen op haar beurt telt 10% personeelsleden van buitenlandse herkomst. Dat laatste gaf schepen voor Diversiteit Hendrickx (N-VA) onlangs nog mee in een schriftelijk antwoord op een vraag van een raadslid. (Bron figuur: De Stadsmonitor 2017)

Federaal verhaal?

Ruim een jaar na de start van The-Force-actie telt de politiezone Mechelen-Willebroek nauwelijks meer mensen van vreemde herkomst. Hoe komt het dat de campagne haar doel heeft gemist, vroegen we aan burgemeester Somers.

Somers, die ook voorzitter is van het politiecollege, gelooft dat een echte doorbraak alleen via het federale niveau mogelijk is – het rekruteringsbeleid is een federale zaak, lezen we in de e-mail die zijn stadssecretaris ons bezorgde. “De lokale korpsen kunnen enkel proberen om zoveel als mogelijk personen van vreemde herkomst te overtuigen om een loopbaan bij de politie te ambiëren en geïnteresseerde personen te helpen zich voor te bereiden op de selectieproeven. Daar zet de politiezone, met 2 projecten in samenwerking met het tweedekansonderwijs, op in. ”

Het rekruteringsbeleid bij politie is een federale zaak, een echte doorbraak is alleen daar mogelijk.

Uit de e-mail van de stadssecretaris met het antwoord van burgemeester Somers, voorzitter van het politiecollege Mechelen-Willebroek

Het politiecollege bepleit daarom bij de federale politie om de doorlooptijd van de selectieprocedure “efficiënter en sneller” te organiseren en in het raam van de selectieprocedure uit te gaan van het potentieel van iemand als criterium, in plaats van iemands kennis.

Of er dan geen nieuwe rekruteringsacties komen? “Er wordt inderdaad onderzocht of nieuwe initiatieven mogelijk zijn maar daar zijn nog geen nieuwe grote projecten voor uitgewerkt. Door de aanwerving van een diversiteitscoach en het opleiden van extra beroepenvoorlichters zal extra kunnen ingezet worden op aanwezigheid op evenementen en jobbeurzen waardoor de rekruteringscampagnes intensiever gevoerd kunnen worden.”

Eén van de gezichten van The Force-campagne destijds was Jinnih Beels, de fel besproken lijsttrekker voor de Antwerpse sp.a bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De politie, uw pennenvriend

Een persvraag per e-mail, een herinneringsmail of zes, een telefoontje … Je moet er wat voor over hebben om simpele HR-data los te peuteren bij de Mechelse politie. En dan moest het politiecollege nog haar zegen geven over het antwoord. Doorlooptijd van onze persvraag tot het uiteindelijke antwoord met gevraagde HR-statistieken: net geen twee maanden.

De politiezone Mechelen-Willebroek telt nauwelijks personeelsleden van vreemde herkomst. Een intense rekruteringscampagne vorig jaar veranderde daar amper iets aan. Burgemeester Somers wijst naar het federale niveau om echt impact te kunnen hebben op het rekruteringsbeleid van politie.

 


UPDATE 05.01.2021

Tijdens de laatste politieraad presenteerde de korpschef de meest recente diversiteitscijfers – HR-data waar wij destijds bijna 2 maand op moesten jagen…

UPDATE 09.01.2021

Ook in de lokale pers…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s