Contractuele stadsambtenaren met master- of bachelordiploma wonen vaker buiten Mechelen

Bijna 58% van alle Mechelse stadsambtenaren woont in onze Dijlestad. Een stad die dicht bij haar inwoners leeft, zo lijkt het wel. Maar dat blijkt niet het geval voor de contractuele ambtenaren met een master- of bachelordiploma.

Mechelen telt ongeveer 867 stadsambtenaren (cijfers voor 2017, red.) waarvan de overgrote meerderheid of 57,6%* in de Dijlestad woont én werkt. Een dikke helft (54,2%) van de ‘niveau A’ ambtenaren, dat is stadspersoneel met een master of daarmee gelijkgesteld diploma, verblijft niet in Mechelen. Al zijn het eigenlijk veeleer de contractuele ambtenaren van datzelfde niveau A die elders wonen (63,9% of 46 personen). Bij de contractuele bachelors van onze stadsdiensten, dit zijn de ambtenaren van ‘niveau B’, heeft een nipte meerderheid hun domicilie niet in Mechelen (52,1% of 63 personen).

stadsambtenaren
KLIK OP DE FIGUUR. Waar woont het Mechels stadspersoneel? Van Brugge tot Luik, zo blijkt. Wij kleurden enkel de Vlaamse steden en gemeenten in. Het personeel van AGB SAM en het OCMW hebben we niet meegeteld. (Bron data: Stad Mechelen op basis van woon-werkverkeer voor 2017. Figuur: AGP met behulp van Google Fusion Tables)

ABC

Het aandeel statutaire ambtenaren dat in Mechelen woont, blijkt per scholingsgraad niet significant af te wijken van de aantallen die je mag verwachten indien het diploma geen rol zou spelen. De data van de contractuele stadsambtenaren vertellen een ander verhaal: zowel masters (A) als bachelors (B) hebben vaker dan verwacht hun stek buiten Mechelen. Contractuele ambtenaren van niveau E (zonder diploma) blijken dan weer vaker Mechelaar.

contractueel
Wonen contractuele ambtenaren met verschillend opleidingsniveau vaker dan verwacht binnen of buiten Mechelen? Een chi-kwadraat-toets suggereert dat de scholingsgraad bij contractuele stadsambtenaren wel degelijk een rol speelt bij het al dan niet in Mechelen wonen. De figuren zijn evenredig met de aantallen. (Figuur en analyse: AGP met behulp van het R-project)

Hombeek boven (Muizen onder)

Wist je dat het aantal ambtenaren uit Hombeek een stukje hoger ligt dan wat je zou kunnen verwachten op basis van het aandeel Hombekenaars in Mechelen? Een chi-kwadraat-toets waarbij we het aantal ambtenaren per dorp en centrum vergeleken met de verwachte aantallen, op basis van de bevolkingsaantallen, laat dit vermoeden. Aan de andere kant scoort het aandeel ambtenaren uit Muizen een stukje lager dan verwacht op basis van de inwonersaantallen. Telkens gaat het weliswaar over slechts enkele tientallen personen.

* Zelf spreekt Stad Mechelen over een verdeling van 56% binnen en 44% buiten Mechelen. Onze hertelling kwam op een licht afwijkend totaal uit.


Feedback over ons leerproces?

Vul aan, verbeter(!) onze fouten, post tips en links en help samen met ons Mechelen inzichtelijker te maken met behulp van statistiek.


 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s