Ziehier: de ‘verborgen agenda’ van het Mechels stadsbestuur

Het Mechels schepencollege is ook aan het eind van deze legislatuur verre van transparant over de eigen agendapunten. Dat bewijst een nieuw onderzoek van het magazine As Gau Paust dat de online gepubliceerde agenda’s voor de voorbije maanden juli, augustus én september tegen het licht hield. Amper iets meer dan de helft van alle officiële agendapunten verscheen online. Maar waar de stad niet in slaagt, lukt dit stadsmagazine wel dankzij de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Eerlijk is eerlijk: dat het Mechels stadsbestuur de agendapunten “die nog in volle voorbereiding zijn” liever buiten beeld houdt, geeft de stad ook zelf aan op haar website. Maar dat daarmee een kleine helft van de officiële agenda verborgen blijft, is veel minder duidelijk. Bovendien is deze actie van het stadsbestuur volstrekt willekeurig – de wettelijke uitzonderingen daargelaten. Het Mechels magazine As Gau Paust bracht dit eerder aan het licht voor de juni-agenda’s van het Mechels schepencollege.

Nu blijkt dat het stadsbestuur volhardde in de boosheid: ook tijdens de daaropvolgende zomermaanden bleef gebrekkige transparantie de regel.

Schepen voor vastgoed Greet Geypen (Open VLD) heeft het grootste aandeel ‘verborgen’ agendapunten. Dat komt onder meer doordat de vaste punten van de bouwdienst, zoals de lijst met omgevingsvergunningen en besluiten, niet online verschijnen. Ook schepen voor leefmilieu Marina De Bie (Groen) en burgemeester Bart Somers (Open VLD) laten vaak punten schrappen op de publieke agenda. Relatief gezien, scoort ook schepen voor burgerzaken Marc Hendrickx (N-VA) vrij hoog.

verborgenAgenda2
Onze stadsbestuurders hielden in de maanden juli, augustus en september 45,3% van de agenda van het schepencollege voor haar inwoners verborgen – of 332 agendapunten. Wie rechts van de rode stippellijn valt, telt meer verborgen dan publieke agendapunten. (Figuur: AGP)

De volledige ‘verborgen agenda’ van de voorbije zomerperiode vind je hier:

Wie ook geïnteresseerd is in de beslissingen en documenten van deze verborgen agendapunten kan de bijhorende informatie met een eenvoudig mailtje opvragen bij het Mechels stadsbestuur op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Enkele suggesties:

  • De verslagen van de taskforce openbaar domein
  • Het Memorandum Of Understanding met Proximus
  • De timing van invoering van een digitale Mechelenbon
  • De toekenning van de bijkredieten politiezone i.k.v. ANPR
  • Alle besluiten en meldingen i.k.v. omgevingsvergunningen
  • Het schattingsverslag bibliotheek
  • Verslagen van de bouwcommissie, de GECORO en de Kwaliteitskamer
  • De procedure tot vervreemding en herbestemming van het Hof van Cortenbach
  • De grondruil Spreeuwenhoek-perceel met de Volkswoningen van Duffel
  • Stad en VMSW / Janssens. Vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg en besluit om geen hoger beroep in te stellen
  • Gunning van 5 leningen voor een totaalbedrag van 33.052.000 euro

At Your Service!

We hadden het beloofd. De rest van het jaar vragen we een digitaal kopietje op van de officiële agenda van het Mechels schepencollege en maken die transparant voor élke Mechelaar. Vanaf 1 januari 2019 is het Mechels stadsbestuur daar sowieso zelf wettelijk toe verplicht op de eigen website.

Het online magazine As Gau Paust stimuleert actief burgerschap onder Mechelaars. ‘Iedereen Mechelaar’ betekent namelijk ook een zekere betrokkenheid en engagement ten aanzien van onze stad. Dankzij de publicatie van de ‘verborgen agenda’ van het Mechels College, krijgen Mechelaars een nieuw praktisch instrument in handen op weg naar een transparantere stad.

Een gedachte over “Ziehier: de ‘verborgen agenda’ van het Mechels stadsbestuur

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s