Langere wachttijd aan Plaisance door nieuwe Komet-brug?

Als de langverwachte nieuwe vaartbrug in het verlengde van de fiets- en voetgangersverbinding van de Komet-site komt te liggen, dan dreigen er bij een onderbezetting van het brugpersoneel 2 minuten wachttijd bij te komen aan de Plaisancebrug. Een alternatieve locatie vermijdt die hinder, maar zorgt dan weer voor onnodige conflicten tussen automobilisten en fietsers of voetgangers.

Dat er geen vaste, maar wel een beweegbare fietsers- en voetgangersbrug komt over de Leuvense vaart in de buurt van de Komet-site, was al een tijdje duidelijk. Een vaste brug beantwoordde namelijk niet aan de architecturale en vooropgestelde doelstellingen beoordeelde een studie en bleek daardoor niet langer haalbaar.

Daarop liet het Mechels stadscollege de opties voor een beweegbare brug onderzoeken. De stadsdiensten bestudeerden twee locaties. De plek in het verlengde van de doorgang op de Komet-Site kwam uiteindelijk als beste keus uit de bus. Een voorkeur die het stadsbestuur volgde.

In het voorstel van de Vlaamse Waterweg zijn er twee mogelijke liggingen voor de nieuwe vaartbrug. Locatie 1, in het verlengde van de fiets- en voetgangersverbinding van de Komet-site, geniet de voorkeur van het stadscollege. Mogelijks sneuvelen er hierdoor aan de Stuivenbergvaart 2 tot 3 platanen. Bij de tweede locatie kunnen er onnodige conflicten ontstaan tussen auto’s en zwakke weggebruikers. (Bron figuur: Stad Mechelen)

Wel komt de vaartbrug daarmee op amper 350 meter van de Plaisancebrug te liggen. Die korte afstand zorgt er ook voor dat, indien eenzelfde persoon beide bruggen regelt vanuit de controlekamer, de wachttijden met ongeveer 2 minuten verlengen. Dat komt doordat de bedieningsprocedure van beide bruggen overlappen. Op zich geen probleem, behalve dus als dezelfde persoon hiervoor instaat (het standaard bedieningsproces neemt ±6 minuten in beslag, AGP). Verwacht wordt dat de brug 4 tot 7 keer per dag open moet.

De Vlaamse Waterweg wenst de geschatte kost van 2 miljoen euro voor de brug niet alleen te dragen. Daarom voorziet de stad voorlopig 1,2 miljoen euro in 2021, al is een definitieve kostenverdeling nog steeds niet beslist.

Slimme bruggen?

Omdat het stadsbestuur in haar bestuursakkoord burgers uitdaagt – via Citylab2800 – om te zoeken naar vernieuwde concepten om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, is het misschien het moment om een oud ideetje af te stoffen?

Kan de ‘slimme cel’ van de stad in overleg met de Vlaamse Waterweg real time data voorzien die duidelijk maken welke bruggen gesloten of open zijn? Met wat extra data-analyse valt te voorspellen wanneer je het meest kans maakt om in de drukke ochtendspits toch nog die oversteek te halen.