Stad wachtte niet tot na broedseizoen met bomenkap

De bomenkap in de Mechelse Schijfstraat deed de emoties in de buurt en op het internet hoog oplaaien, lazen we onlangs nog op de regionale pagina’s van de krant. “Zondag wilden we nog een stil protest houden bij de [24] bomen, de stad wist dat en heeft ons in snelheid gepakt en niet eens het uitbroeden van de vogels afgewacht”, zei één van de actievoerders aan Het Laatste Nieuws. “De bomen staan heel dicht bij de rand van de weg en zijn daardoor verweven met de bestaande leidingen in de ondergrond. Door hun omvang is het onmogelijk om hieraan te werken zonder de wortels te beschadigen. De bomen laten staan terwijl de wortels beschadigd zijn, zou een veiligheidsrisico inhouden”, reageerde schepen van Natuur- en Groenontwikkeling Patrick Princen (Groen) op de kap.