Krijgt de Komet er straks 2.400m² bij?

Het zou best wel eens kunnen dat het Komet-project straks de maximumgrens van 40.000m² overschrijdt. Een verslag van de Mechelse Kwaliteitskamer vermeldt dat projectontwikkelaar Revive graag 2.400m² toegevoegd ziet aan de maximale projectoppervlakte. Maar dit is absoluut niet concreet, reageert Lise Gruwez, project developer bij Revive. Schepen voor Ruimtelijke Ordening Greet Geypen bevestigt dat er nog geen beslissing is genomen over het verhogen van het aantal vierkante meter.

Foto: flamingo’s in Planckendael

Met 314 wooneenheden is het Komet-project op de site langs de Leuvense vaart, waar vroeger de imposante gevel van de vatenfabriek Comet te bewonderen viel, één van de grote bouwprojecten die Mechelen mee moet helpen om haar bevolkingsgroei op te vangen. Maximum 40.000 vierkante meter bebouwbare oppervlakte voorziet het RUP daarvoor. 

Maar een verslag van de Mechelse Kwaliteitskamer, een adviesorgaan dat de stad eind 2017 in het leven riep en het stadsbestuur niet-bindend adviseert bij “beeldbepalende projecten”, vermeldt dat projectontwikkelaar Revive eigenlijk 42.400m² wenst te realiseren. Dat is 2.400m² meer dan het voorziene maximum uit het RUP. Een cijfer dat het Mechels magazine As Gau Paust boven water haalde dankzij een openbaarheidsverzoek.

“Het maximale BVO [bruto bebouwbare oppervlakte] van 40.000m² vastgelegd in het RUP kan niet zonder meer overschreden worden”, reageert schepen Geypen (Open VLD). “Indien men wenst af te wijken van het voorziene maximum BVO opgelegd in het RUP, zal er vooraf een gunstig advies moeten zijn van de verschillende Vlaamse adviesinstanties via een projectvergadering.”

Indien men wenst af te wijken van het voorziene maximum (…) zal er vooraf een gunstig advies moeten zijn van de verschillende Vlaamse adviesinstanties via een projectvergadering.

Reactie van schepen Geypen

De schepen benadrukt bovendien dat er nog geen beslissing is over het verhogen van de vierkante meters en dat het evenmin duidelijk is hoeveel extra en waar precies er kan bijkomen. Een vergelijkbaar geluid horen we bij de projectontwikkelaar zelf. Lise Gruwez, project developer bij Revive: “Hetgeen u aanhaalt is momenteel slechts één van de vele zaken die aan bod gekomen zijn tijdens ons voorbereidend traject. Fase 2 bevindt zich nog volop in de ontwerpfase, waarbij logischerwijs diverse opties worden afgewogen. (…) Dit maakt dus deel uit van ontwerpend onderzoek.”

Fase 2 zorgt voor een mix van appartementen rond een gemeenschappelijke, openbare buurttuin. (Bron figuur: website Stad Mechelen)

In haar verslag, uit april van dit jaar, besluit de Kwaliteitskamer dat de ruimtelijke draagkracht voor die fase 2 is bereikt, maar dat mogelijks onderzocht kan worden of in fase 3 er een vorm van “optoppen” (met die extra vierkante meters, AGP) mogelijk is.

Wanneer effectief nog een extra volume noodzakelijk is, wordt voorgesteld om te onderzoeken of dit kan overgeheveld worden naar de stukken van de randen (fase 3).

Verslag Kwaliteitskamer, april 2019

Mag dat zomaar: het maximum aantal vierkante meters verhogen uit een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? We legden ons oor te luister bij Guy Vloebergh, gastprofessor aan de UAntwerpen.

Een toevoeging van 2.400m² zou toch de stedenbouwkundige voorschriften wijzigen die destijds bij het openbaar onderzoek van het ontwerp-RUP verschenen?
“Een verhoging van een bouwprogramma moet in overeenstemming zijn met de voorschriften van een RUP en kan daar niet van afwijken”, verduidelijkt Vloebergh. “Als dat niet zo is dan moet voorafgaandelijk het RUP worden aangepast en de procedure daarvoor worden gevolgd.”

Hoe valt die projectvergadering precies te begrijpen?
 “Werken met een projectvergadering is een specifieke procedure die in de wetgeving is voorzien. Dergelijke vergadering wordt georganiseerd om in één keer alle adviezen van de overheidsinstanties te verzamelen m.b.t. een projectinitiatief, om zodoende de standpunten te kennen in een vroegtijdig stadium.”

Tot hoeveel m² zou er zo in theorie toegevoegd kunnen worden?
 “Om dat te kunnen bepalen moeten de milieueffecten bestudeerd worden en kan de stad ook onderhandelen omtrent lasten en voorwaarden die men aan de projectontwikkelaar wil opleggen.”

Er was al heel wat te doen rond het autovrije Komet-project aan de Leuvense vaart: zo nam de Vlaamse administratie ei zo na niet alle opmerkingen mee bij het plan-MER, zorgde een oude gele affiche mogelijks voor verwarring, ontdekte de projectontwikkelaar – met behulp van OVAM – dat de grond er nog een pak vuiler was dan gedacht, scalpeerde het vorige stadsbestuur de fel besproken toren en schrapte zij uiteindelijk ook de extra bouwlagen aan de vaartkant. Al komt er op de site misschien toch opnieuw een bouwlaag bij…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s