30 jaar diversiteit in Mechelen: een schril contrast

In 30 jaar tijd zijn de vroegere dorpen Leest, Heffen en Hombeek heel wat minder snel divers geworden dan de rest van Mechelen. Het contrast tussen de buitenrand en de centrale wijken wordt er in Mechelen alleen maar groter op.

Of Mechelen divers is? Geen hond die daaraan twijfelt. 1 op 3 Mechelaars is vandaag van buitenlandse komaf. In 1990 was dat amper 1 op 10.

Evolutie van het percentage Mechelaars van niet-Belgische herkomst: van 9,1% in 1990 tot 33,7% in 2019. (Bron data: Rijksregister | Provincies.incijfers.be)

Buitenlandse herkomst = de huidige of eerste nationaliteit van de persoon zelf is niet-Belgisch of de eerste nationaliteit van vader of moeder is niet-Belgisch

Maar een gemiddelde als maatstaf zorgt wel vaker voor een troebel beeld. Zo ontdek je op wijkniveau heel wat meer schakeringen, ook al stijgt het aandeel Mechelaars van niet-Belgische herkomst in elke Mechelse wijk. 

Tempo

Het gestage tempo waarbij de voormalige dorpen Hombeek, Heffen en Leest de voorbije 30 jaar diversifieerden, staat in schril contrast met de stijging van het aandeel Mechelaars van niet-Belgische herkomst in de rest van Mechelen, waar in de wijk Arsenaal vandaag al bijna 58% van de inwoners van niet-Belgische herkomst is. In Leest is dat aandeel 8,1%. Om een idee te krijgen: dat is lager dan het stedelijke gemiddelde van bijna 30 jaar geleden in 1990, toen 9,1%. Een contrast dat trouwens ook zichtbaar is bij de schoolgaande jeugd in het basisonderwijs.

Evolutie van het percentage Mechelaars van niet-Belgische herkomst in de Mechelse wijken en dorpen. (Bron data: Rijksregister | Provincies.incijfers.be)

Boskant

Maar ook binnen sommige wijken kunnen specifieke buurten nog eens sterk verschillen van elkaar. In Battel bijvoorbeeld, kom je in verhouding vooral meer inwoners van buitenlandse herkomst tegen in de buurt van de Battelsesteenweg. In het centrum is de buurt van de Melaan dan weer een omgeving met – relatief gesproken – heel wat minder Mechelaars van niet-Belgische komaf.

Evolutie van het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst

Evolutie van het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst per statistische sector in Mechelen. Met ‘0.0’ = Er is hier niemand van buitenlandse herkomst; en ‘1.0’ = Iedereen is hier van buitenlandse herkomst. Opgelet: sectoren met een erg laag totaal aantal inwoners, zoals het ‘Vrijbroekpark’, zijn veel gevoeliger voor procentuele schommelingen. (Bron data: Rijksregister | Provincies.incijfers.be)

Het Hombeekse Boskant is met 5,8% de buurt waar er procentueel gezien het kleinste aandeel inwoners van vreemde komaf woont, in vergelijking met de rest van Mechelen – Plankendael en Battenbroek niet meegerekend (voor het Fort, het Mechels Broek en Stuivenberg – Verspreide bewoning waren geen data beschikbaar, red.). Het Oud-Oefenplein in Mechelen-Noord scoort met 71% het hoogst.