Shoppingcenter Malinas heeft haar MER te pakken

Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid keurde het nieuwe project-MER voor het retailpark in de Mechelse lus van de R6 goed, na een eerdere afkeuring in september vorig jaar.

Vorige week vrijdag haalde Mitiska REIM nv een belangrijke slag thuis: op 31 januari keurde het Team Mer van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid het nieuwe project-MER goed dat de projectontwikkelaar had laten opstellen door een erkend studiebureau. Het project-Mer onderzocht de milieueffecten en milderende maatregelen van het Malinas-project dat 21 winkelruimtes en één ruimte voor horeca voorziet – 27.439m² bruto winkelvloeroppervlakte – met bijhorende parking, deels groendak en de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg en een dubbele fietsverbinding.

Een goedgekeurd project-MER is een essentiële stap om ook een omgevingsvergunning vast te krijgen – in dit verhaal werd het project-MER samen met de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.

Nochtans had de Vlaamse overheid het vorige project-MER voorbije september nog afgekeurd. Het was het team Lucht van het departement Omgeving dat toen een ongunstig advies gaf. Zo klopten toen onder meer niet alle gebruikte VMM-kaarten. (De kap van de bomen binnen de lus was eerder wel al vergund, red.) In februari 2019 – dus vòòr de afkeuring een half jaar later in september van het eerste project-MER – had de Vlaamse overheid nog het verzoek van de ontwikkelaar om géén project-MER op te moeten stellen geweigerd.

Voor wie even niet meer kan volgen: de ontwikkelaar van het retailpark trachtte begin 2019 via een studie (een zogenaamd ‘verzoek tot ontheffing van de verplichting tot het opstellen van een project-MER’) te vermijden om een project-MER te moeten opstellen voor de ontwikkeling van het retailpark in de lus van de R6. Met een gemotiveerd verzoek tot ontheffing is zoiets mogelijk. Maar uiteindelijk kwam er dus wel een project-MER aan te pas, met de gekende afloop.

Of het Malinas-project de mobiliteitsdruk, de hinder van het geluidsklimaat en de luchtemissies zal doen stijgen? Een vrees die in enkele bezwaren op het project naar boven kwam.

Het nieuwe project-MER stelt dat het winkelcomplex een beperkte impact zal hebben op het totale verkeersvolume in de omgeving van het projectgebied en noemt het effect verwaarloosbaar. Met uitzondering van de N1–Oscar van Kesbeeckstraat (richting noord) waar de impact negatief is. Het nieuw aan te leggen kruispunt zou dan weer zeer weinig kans op congestie hebben. 

Het effect van de verkeerstoename en de laad- en losactiviteiten op het omgevingsgeluid noemt het project-MER ook al verwaarloosbaar. Wel beveelt het studiebureau dat het project-MER opstelde aan om een geluidsarm wegdek aan te leggen en om een akoestische eis te formuleren voor de technische installaties in het retailpark.

De blootstelling aan stikstofdioxide en fijn stof (PM2,5) door de emissies van het wegverkeer wordt wel als beperkt negatief tot negatief beoordeeld. In een zoektocht naar milderende maatregelen schrijft het studiebureau dat het project al verschillende maatregelen integreerde om het gebied beter te ontsluiten voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers, en om de (auto)verkeersvolumes te verminderen en het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen te stimuleren. Verder suggereert het studiebureau dat de bedrijven van het retailpark zelf ook verplicht kunnen worden een bedrijfsvervoersplan op te maken (zoals een verplichte terugbetaling van het volledige openbaar vervoersticket of geven van een fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsingen, red.). Om er in één adem aan toe te voegen dat die verplichting wel niet binnen deze omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van het retailpark kan worden opgelegd.

Lees meer in het goedkeuringsverslag over het nieuwe project-MER.

UPDATE 06.02.2020

Ons stukje haalde opnieuw de krant – zonder bronvermelding weliswaar…

2 gedachtes over “Shoppingcenter Malinas heeft haar MER te pakken

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s