Vlaamse Ombudsman vindt dat Mechelaar te veel betaalt voor papieren vergunningsaanvraag [UPDATE]

De Vlaamse ombudsman roept de Mechelse gemeenteraad op om een discussie op te starten over de kostprijs die de stad aanrekent bij het digitaliseren van een analoge vergunningsaanvraag. Een Mechelaar die vandaag een vergunning op papier indient voor een klein werkje moet daarvoor 327 euro extra administratieve kosten neertellen. Daarmee vraagt Stad Mechelen een dertienvoud van wat een burger in een doorsnee Vlaamse centrumstad betaalt.

Het leek een verloren opmerking in het Lokaal Bemiddelingsboek 2019 van de Vlaamse Ombudsman, een jaarverslag met lokale klachten van gemeenten die aangesloten zijn bij de Vlaamse Ombudsdienst. Hoewel Mechelen geen lid is, dwaalde er toch een klacht over de stad tot bij de Ombudsman.

Een Mechelaar had namelijk geklaagd dat de stad hem 300 euro aanrekent voor het digitaliseren van zijn analoog ingediende vergunningsaanvraag om de ramen van zijn huis te vervangen. Voor dergelijke werkjes zonder architect is het vandaag nog altijd toegelaten om de aanvraag analoog in te dienen in plaats van digitaal. De stad dient de papieren aanvraag daarop in het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid in te voeren. In Mechelen gebeurt dat met een extra kost voor de aanvrager van – exact – 327 euro.

De kost voor het digitaliseren van een analoge vergunningsaanvraag voor een eenvoudig werkje zonder architect is in Mechelen met 327 euro erg hoog in vergelijking met andere centrumsteden. In Brugge, Genk, Gent en Kortrijk hoeven inwoners niks extra te betalen voor de digitalisering van hun papieren aanvraag. (Figuur: AGP / Data: onderzoek AGP)

Stad Mechelen vraagt opmerkelijk veel geld voor het digitaliseren van een analoge vergunningsaanvraag in vergelijking met de andere centrumsteden, waarvan er vier zelfs helemaal niks extra vragen voor die administratieve handeling.

Gemeenteraad

De Vlaamse Ombudsman windt er geen doekjes om en raadt de Mechelse gemeenteraad aan om stil te staan bij de werkelijk gewenste hoogte van deze retributie.

Het verdient aanbeveling om in de gemeenteraad even uitdrukkelijk stil te staan bij de werkelijk gewenste hoogte van deze retributie.

Vlaamse Ombudsman in het Lokaal Bemiddelingsboek 2019

Een bijkomende administratieve kost van 50 euro, zoals dat in de gemeente Opwijk het geval is, noemt de Vlaamse Ombudsdienst “nog aanvaardbaar”. Al wijst de ombudsman er in zijn bemiddelingsboek op dat de stad Kortrijk helemaal niks extra aanrekent. Uit onderzoek van As Gau Paust blijkt dat dit ook nog in drie andere centrumsteden het geval is (Brugge, Genk en Gent, red.).

Het retributiereglement dat de kostprijs regelt voor de digitalisering van een analoge vergunningsaanvraag passeerde op 16 december vorig jaar op de gemeenteraad tijdens de marathonsessie over de meerjarenplanning. 

Stad Mechelen is niet aangesloten bij de Vlaamse Ombudsdienst. (Bron Figuur: Lokaal Bemiddelingsboek 2019, Vlaamse Ombudsdienst)

Wist je dat Mechelen sinds 1 april 2016 geen ombudsman meer heeft? Toen kwam een eind aan 20 jaar van gemeentelijke ombudsdienst. Mechelen is evenmin aangesloten bij de Vlaamse Ombudsdienst.

De Vlaamse Ombudsman roept de Mechelse gemeenteraad op om de huidige kostprijs voor het digitaliseren van een papieren vergunningsaanvraag voor kleine werkjes ter discussie te stellen.


update 25.05.2020

Ons artikel leidde tot een mondelinge vraag in de gemeenteraad…

update 29.05.2020

Ons stukje haalde ook de krant Het Laatste Nieuws.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s