Aantal vastbenoemden daalt met 30% tegen 2025 bij ‘Groep Mechelen’

Het aantal statutaire voltijds equivalenten (VTE) daalt in vijf jaar tijd met 30 procent bij ‘Groep Mechelen’ – de optelsom van Stad en OCMW Mechelen. Die daling is het gevolg van de detachering van statutair personeel van het OCMW naar het Zorgbedrijf Rivierenland. Bij pensionering of uitdiensttreding verloopt de vervanging bij het zorgbedrijf namelijk altijd via een contractueel personeelslid.

Foto: vlag in de stad

Aan het eind van deze legislatuur zakt het totaal aantal voltijdse equivalenten bij Stad en OCMW met 10 procent: van 952,88 in 2020 naar 861,33 in 2025 – oftewel een vermindering met 92 eenheden. Daarmee houdt het stadsbestuur de optimaliseringsoefening aan die al tijdens vorige legislaturen was ingezet, stelt schepen Greet Geypen (Open VLD), die onder meer bevoegd is voor personeel.

Het totaal aantal VTE bij Stad en OCMW  Mechelen daalt deze legislatuur met 10 procent of 92 VTE. “Een deel van die 92 zijn statutaire personeelsleden van het OCMW die gedetacheerd werden aan het zorgbedrijf en die in de loop van de meerjarenplanning met pensioen gaan”, klonk het in december vorig jaar tijdens de Verenigde Raadscommissies naar aanleiding van de technische toelichting van het meerjarenplan. “Bij pensioen worden ze niet meer bij ons vervangen maar bij het zorgbedrijf. Betreft 36 VTE.” (Bron data: Meerjarenplan 2020-2025 Stad en OCMW Mechelen)

Opvallend: de daling zet zich bijna uitsluitend door bij het statutair of vastbenoemd personeel. De cijfers uit het meerjarenplan van de Stad en het OCMW tonen aan dat het aantal statutaire VTE met 30 procent daalt – of 91,06 VTE. “Het aantal statutairen binnen het stadsbestuur blijft in principe stabiel”, nuanceert schepen Geypen, “dat wil zeggen dat statutaire functies na pensionering of uitdiensttreding opnieuw statutair ingevuld worden. De daling situeert zich bij het statutair personeel van het Sociaal Huis (OCMW, red.) dat gedetacheerd wordt aan Zorgbedrijf Rivierenland. Daar is inderdaad voorzien dat een statutair personeelslid van het Sociaal Huis bij pensionering of uitdiensttreding vervangen wordt door een contractueel personeelslid bij het zorgbedrijf.”

Het aantal vastbenoemde voltijds equivalenten bij Stad en OCMW Mechelen daalt aan het einde van deze legislatuur met 30 procent of 91,06 VTE. (Bron data: Meerjarenplan 2020-2025 Stad en OCMW Mechelen)

De daling situeert zich bij het statutair personeel van het Sociaal Huis dat gedetacheerd wordt aan Zorgbedrijf Rivierenland

Schepen voor personeel Greet Geypen

principieel contractueel

Hiermee stipt de Tweede schepen van Mechelen een bijzonder punt aan – dat veel Mechelaars met ons allicht over het hoofd hadden gezien: bij de oprichting van de ‘OCMW-vereniging van publiekrecht’ Zorgbedrijf Rivierenland koos Mechelen er, samen met Sint-Katelijne-Waver, expliciet voor om enkel contractueel personeel te voorzien. Wel kunnen de beide OCMW’s statutair personeel detacheren naar het zorgbedrijf. 

Het zorgbedrijf beheert onder meer de Mechelse woonzorgcentra De Lisdodde en Hof van Egmont en straks ook het nieuwe Roosendaelveld, maar ook kinderdagverblijven, lokale dienstencentra of thuiszorg. Sint-Katelijne-Waver was uiteindelijk de enige gemeente die de sprong waagde om samen met Mechelen in het zorgbedrijf te stappen. De zetel van het zorgbedrijf ligt daarom niet geheel toevallig in deze buurgemeente, liet schepen Koen Anciaux zich enkele jaren geleden tijdens een gemeenteraad nog ontvallen…

VLAAMS CADEAU VAN 4 MILJOEN
Wist je dat lokale besturen zelf moeten instaan voor het pensioen van hun vastbenoemde personeelsleden? Maar wanneer de pensioenbijdrage die een bestuur betaalt niet toereikend is voor de pensioenen van de al gepensioneerde vastbenoemde ambtenaren, dan moet dat bestuur een zogenoemde ‘responsabiliseringsbijdrage’ betalen (lees ook: Kijk uit, kijk uit, kijk uit voor ’t pensioen van ’t Stad, red.). Het verminderen van het aantal statutaire ambtenaren levert met andere woorden niet direct een verminderde pensioenkost op, want hierdoor schiet die responsabiliseringsbijdrage de hoogte in. 

Eind 2017 waarschuwde de Mechelse financieel beheerder al voor de dreigende pensioenlasten van onze vastbenoemde stadsambtenaren. Zo stijgt de Mechelse responsabiliseringsbijdrage tegen 2025 met 67 procent naar 12,7 miljoen euro in vergelijking met 2020. Net omdat de pensioenkost de lokale besturen, als een financiële molensteun, steeds meer naar adem doet happen, zorgde de Vlaamse regering voor een reddingsboei: een dotatie die de helft van die responsabiliseringsbijdrage dekt. Mechelen krijgt zo 4 miljoen euro. Antwerpen maar liefst 50,8 miljoen euro.

Of die stijging van de responsabiliseringsbijdrage niet één van de argumenten was om het aandeel statutaire personeelsleden aanzienlijk te doen dalen, vroegen we schepen Geypen nog – want Vlaanderen vangt straks toch mee die klap op… Schepen Geypen is helder: de vervanging van personeel gebeurt in hetzelfde statuut als het vertrekkende personeelslid. “Dit betekent dat een statutair personeelslid vervangen wordt door een statutair personeelslid en een contractueel personeelslid door een contractueel personeelslid”, verduidelijkt de schepen voor personeel. “Als personeelsleden de organisatie verlaten en hun vervanging is niet nodig omdat er intern is kunnen geoptimaliseerd worden kan dat natuurlijk wel effect geven op de totale percentages statutaire en contractuele personeelsleden.”

Over het zorgbedrijf benadrukt Geypen dat er van bij de start, tijdens de vorige legislatuur, expliciet werd gekozen om geen statutaire personeelsleden aan te werven. “De statutaire personeelsleden die bij het OCMW Mechelen in de zorg werkten, werden ter beschikking gesteld van Zorgbedrijf Rivierenland. Op het ogenblik dat zo een statutair personeelslid de organisatie verlaat – meestal door pensioen – zal dit personeelslid in beginsel vervangen worden door een contractueel personeelslid bij het Zorgbedrijf Rivierenland.” De schepen onderstreept dat dit meteen ook de beleidslijnen zijn die het Mechels stadsbestuur verder wil hanteren. “Een aangepaste strategie rond een andere verhouding tussen statutaire en contractuele personeelsleden volgen we niet.”

steun ons

en bouw mee aan een transparantere stad

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s