Nieuw Gewestelijk RUP voor regio Mechelen in de maak

De Vlaamse overheid roept de inwoners van Mechelen, Zemst en Sint-Katelijne Waver op om mee na te denken over het nieuwe gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit regionaalstedelijk gebied. Een kans die je als burger beter niet laat liggen. In de ‘startnota’ is er alvast sprake van een ruimere afbakening van het stadsbos Kauwendaal, een openruimtebestemming voor het gebied Stuivenberg en twee nieuwe deelgebieden: het signaalgebied Barebeek en de herbestemming van een zonevreemd bos in de Vrouwvlietvallei.

Foto: informatiebord Tivoli Park

Eigenlijk gaat het om een herneming van het oorspronkelijk gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat in 2008 werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. Daarna volgde de vernietiging van een deelplan van dit gewestelijk RUP (in 2011 gebeurde dat met het deelplan Arsenaal-Douane, red.), van gemeentelijke plannen ter verfijning van het gewestelijk RUP (Stuivenberg, red.) en ook van een verkavelingsvergunning (Maenhoevevelden, red.) doordat er een plan-MER, dat de milieueffecten onderzoekt, ontbrak.

Geen toeval dus dat deze herneming van het GRUP zich in eerste instantie toespitst op de deelgebieden waarvoor een milieubeoordeling essentieel is – behalve dan die deelgebieden waarvoor de planningsbevoegdheid is gedelegeerd naar het lokale niveau (voor Mechelen zijn dat twee deelgebieden: Arsenaal en Mechelen Noord III en IV, red.).

Het nieuwe GRUP zoekt manieren om bedrijvigheid, wonen en stedelijke functies voor de ruimere regio te combineren; ruimte voor groen en water te garanderen en ook duurzame stedelijke mobiliteit te verzekeren.

Nieuwe visie

Voor een aantal deelgebieden is de visie daarom ook gewijzigd in vergelijking met het oorspronkelijke ‘GRUP’ van 2008, lezen we in de startnota Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Regionaalstedelijk gebied Mechelen’ dat meteen ook het eerste document is waarop elke burger kan reageren (zie onderaan). Zo krijgt Stuivenberg niet langer een gemengde ontwikkeling met bedrijvigheid, kantoren, bos en wonen maar wel een groene invulling. Het stadsbos Kauwendaal wijzigt naar een groter gebied. Het geplande toeristisch-recreatief gebied Technopolis maakt de realisatie van een recreatief en functioneel zwemcomplex mogelijk (Plopsaqua, red.). Daarnaast zijn er ook twee nieuwe deelgebieden opgenomen: het signaalgebied Barebeek en de bestaande bebossing in de vallei van de Vrouwvliet met het oog op bosbestemming.

Een overzicht van de 11 deelgebieden, waarbij de ontwikkeling soms al is vastgelegd of gerealiseerd (bron: nota aan de Vlaamse regering van 17 juli 2020):

 1. Stadsbos Kauwendaal: ‘open ruimte vinger’ van 79 ha, met bestendiging en uitbreiding van de bebossing met bestendiging van het aanwezige park, onthaal- en jeugdinfrastructuur, de bestendiging van het woonwagenterrein en de integratie van de aanwezige lijninfrastructuur en van de Otterbeek;
 2. Openruimtegebied Stuivenberg: inrichting als ‘open ruimte vinger’ van 65 ha met behoud en versterking van de bebossing in afstemming op de aanwezige landbouw, en realisatie van onthaal- en jeugdinfrastructuur;
 3. Signaalgebied Barebeek: inrichting van bijna 3 ha als onverharde groen-blauwe ruimte;
 4. Beekvallei Vrouwvliet: behoud van de zonevreemde bebossing van 2,5 ha;
 5. Veiling Zuid: gebied van 88 ha met in het noordelijk deel de realisatie van een bedrijventerrein voor agro-industrie (ontwikkeling reeds deels gerealiseerd door de POM) en in het zuidelijk gedeelte een agrarische bedrijvenzone;
 6. Kleinhandelszone Brusselsesteenweg: reeds gerealiseerde ontwikkeling van 8 ha;
 7. Stedelijk woongebied Kantvelde: realisatie van 360 tot 400 wooneenheden en behoud en versterking van het groenblauwe netwerk;
 8. Stadsbos en woongebied Geerdegem: realisatie van 55 tot 70 wooneenheden en behoud en versterking van de aanwezige bebossing;
 9. Stedelijk woongebied Maenhoevevelden: realisatie van maximaal 440 wooneenheden en de inrichting van de vallei van de Maenhoevebeek als onverharde, ‘groenblauwe’ plek;
 10. Gemengde stedelijke ontwikkeling R6 Zuid Otterbeek: gebied van 25 ha, waar o.m. het ziekenhuis reeds werd gerealiseerd; daarnaast is nog ruimte beschikbaar voor een aanvullend programma (deels in uitvoering), een beperkte woonontwikkeling van 20 à 40 wooneenheden en wordt ingezet op het behoud van de aanwezige bebossing in het zuiden;
 11. Toeristisch-recreatief gebied Technopolis: uitbreiding van Technopolis en realisatie van een zwemcomplex, met sterke inzet op de groenblauwe structuur van het gebied.

Het nieuwe GRUP telt 11 deelgebieden en legt de toekomstige bestemmingen en voorschriften per gebied vast op perceelsniveau. (Bron figuur: slides publieke raadpleging nota 21.08.2020 – 19.10.2020)

Hoe verder?

Je vindt hier alle beschikbare documenten waaronder de presentatie voor de publieke raadpleging van de startnota. In die startnota lees je alles over de concrete plandoelstellingen per deelgebied en de geplande aanpak van het milieuonderzoek.

Vanaf vrijdag 21 augustus tot 19 oktober 2020 kan je jouw opmerkingen of eigen alternatieve voorstellen hierover kwijt bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid – online of via aangetekende brief.

Indien corona-maatregelen het toelaten organiseert Stad Mechelen op 16 september 2020 tussen 14u en 20u in de Keldermanszaal van het stadhuis een info- en inzagemoment.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s