1 op 7 kunstwerken in openbare ruimte niet verzekerd

8 van de 53 kunstwerken in de Mechelse openbare ruimte, die onder de verantwoordelijkheid van het Hof van Busleyden vallen, blijken niet verzekerd. Dat stelde het museum zelf vast tijdens de voorbereidingen om haar verzekeringspolis te vernieuwen. Eén van die acht is het werk ‘Klokken in de wind’ van Louis Neefs, een standbeeld waarvan de stad eerder al liet weten dat het zou worden afgebroken.

Foto: standbeeld Jeannine (Jan De Smeddt) in Varkensstraat

8 kunstwerken die je in het Mechelse straatbeeld aantreft en die het Hof van Busleyden beheert blijken onverzekerd. “We weten niet waarom die 8 werken destijds niet op de vorige lijst meegenomen zijn”, reageert Katrijn Maes die de zakelijke leiding van het museum in handen heeft. Het Hof van Busleyden is ondertussen op zoek naar een nieuwe verzekering voor alle werken. “Doordat er een nieuwe aanbesteding diende uitgeschreven te worden, hebben we de collectie kunst in openbare ruimte terug onder de loep genomen”, verklaart Maes waarom die blinde vlek plots toch in beeld kwam.

Op de bestaande lijst met kunstwerken in de openbare ruimte bleken er 8 te ontbreken. “Het museum probeert duidelijkheid te brengen”, legt Maes uit. “Deze zomer werd er daarom een grondige controle van de werken in de openbare ruimte gehouden, inclusief het uitzoeken van de herkomst en verwervingsmethodiek.” Mochten er na de gunning van de overheidsopdracht toch nog werken op de lijst moeten komen, valt dat nog aan te passen, verzekert Maes.

Eén van de niet-verzekerde werken is ‘Klokken in de wind’ uit 1982 van Louis Neefs, waarvan de stad eerder al aankondigde, na overleg met de familie, het te zullen slopen. Het werk wordt straks dan ook niet meer opgenomen in de nieuwe polis. De vaststelling van asbest was trouwens hoe dan ook niet gedekt door de huidige verzekeraar.

Bronzen buste in de Rik Wouterstuin. (Foto: AGP)

Verzekeren of niet?

“De kunstwerken die zich in de openbare ruimte bevinden, zijn de laatste jaren door verschillende diensten beheerd. Wellicht is dat de reden waarom er bij enkele recentere werken een waardebepaling ontbrak”, reageert bevoegd schepen Björn Siffer (Groen) als we hem om een reactie vragen. “Daarvan was ik tot voor uw vraagstelling niet op de hoogte.”

“Experten  zijn het niet altijd met elkaar eens over de manier waarop kunst in de openbare ruimte moet verzekerd worden”, nuanceert de cultuurschepen nog. “Geen enkele polis dekt vandalisme. Laat dat nu net de meest voorkomende vorm van schade zijn. Er zijn steden die hun kunstwerken in de publieke ruimte niet verzekeren, anderen doen het wel. Soms weegt de kost niet op tegen de mogelijke baten.”

Soms weegt de kost niet op tegen de mogelijke baten

Schepen voor cultuur Björn Siffer

Twee jaar geleden kende de stad Brugge een ophefmakende diefstal van enkele bronzen beelden die jarenlang de fontein op het plein ‘t Zand sierden. Het stadsbestuur van Brugge reageerde toen op een vraag van een Brugs gemeenteraadslid dat “de meeste openbare besturen in België kunst in openbare ruimte niet verzekeren, omdat de kosten te hoog zijn. De kans op beschadiging en vandalisme bij dergelijke (stand)beelden is immers relatief groot, met hoge verzekeringspremies tot gevolg.” De fontein van het Zand was wel degelijk verzekerd. De stad kreeg uiteindelijk 125.000 euro uitgekeerd.

Nieuwe polis

Ondertussen is het museum Hof van Busleyden via een aanbesteding op zoek naar een nieuwe verzekering. Dit keer voor àlle Mechelse kunstwerken in de openbare ruimte. Voor die werken moet de polis dit keer wel expliciet vandalisme coveren. 

Het Museum Hof van Busleyden zoekt een verzekeraar die alle 52 werken (da’s dus zonder ‘Klokken in de wind’ uit het Tivolipark, red.) in de openbare ruimte verzekert voor volgende risico’s:

→ Diefstal
→ Schade door foutieve behandeling of installatie
→ Vandalisme (sic) en ongelukken
→ Natuurrampen: stormschade, hagelschade, …
→ Aantasting door fauna en flora: korstmossen, vogeluitwerpselen, knaagdieren

Voor 45 van de 52 kunstwerken is de verzekeringswaarde al gekend. Dat totaal komt voorlopig uit op net geen 3 miljoen euro. 
Kunst in de openbare ruimte: verzekeren of niet?

Toch is deze verzekeringsvraag voor de kunstwerken in de openbare ruimte eigenlijk maar een toegestane optie bij de overheidsopdracht die het Hof van Busleyden lanceerde voor de verzekering van de eigen collectiewerking. Met andere woorden: de inschrijvende verzekeraar is niet verplicht om voor deze optie ook effectief een bod te doen. Kandidaten moeten zich wel voor 9 december 2020 (11 uur) aanbieden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s