OPROEP: zoek mee naar de ‘vergeten mandaten’

In plaats van op zoek te gaan naar de mandatenkampioen van de Mechelse raadzaal speuren wij dit keer naar de ‘vergeten mandaten’. Dat zijn de postjes – bezoldigd of niet – die onze bestuurders niet doorgaven aan het Rekenhof. Toegegeven, een pak moeilijker, want die info vind je niet zomaar in het Staatsblad terug. Daarom roepen we onze lezers op om alle ontbrekende mandaten van ons stadsbestuur door te sturen. Zo kunnen we het Rekenhof helpen om het mandatenoverzicht écht transparant te maken.

Foto: Tegel nabij de Melaan

Missen is menselijk. En dus zitten er in de mandatenlijst van 2019 die deze week in het Belgisch Staatsblad verscheen opnieuw aardig wat fouten. Of beter gezegd: verschillende  mandatarissen vergaten dat ze vaak veel meer mandaten cumuleerden dan wat uit hun persoonlijk doorgestuurd overzicht naar het Rekenhof mag blijken. Vaak gaat het om simpele slordigheden, zoals het niet vermelden van een mandaat dat de betrokkene in 2019 gedurende een vrij korte tijd opnam, maar soms zitten er ook wel opmerkelijkere fouten tussen.

Stadsbestuur gaf 1 op 5 mandaten niet aan

27 mandaten van de leden van het Mechels stadsbestuur vonden we niet terug in de mandatenlijst die op 15 februari 2021 in het Belgisch Staatsblad verscheen. Dat is het voorlopige resultaat van ons onderzoek naar de ‘vergeten mandaten’ van ons stadsbestuur. Enkel de schepenen Gabriella De Francesco (Groen) en Koen Anciaux (Open VLD) lijken al hun mandaten te hebben aangegeven. Het slordigst sprong titelvoerend burgemeester Bart Somers (Open VLD) om met zijn aangifte: we vonden voorlopig acht mandaten uit 2019 terug die hij niet vermeldde. Vele ervan zijn mandaten die onlosmakelijk verbonden waren met zijn functie als burgemeester en zijn ook te herkennen in de volledigere aangifte van zijn vervanger, waarnemend burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD).
Eén vijfde van alle mandaten uit 2019 van ons stadsbestuur zijn niet terug te vinden in de mandatenlijst die onlangs verscheen in het Belgisch Staatsblad

Ironisch genoeg wil die mandatenlijst uit het Staatsblad net de transparantie bevorderen. Maar als zelfs bij de aangiftes van verscheidene politieke anciens ook de meest evidente – onbezoldigde – mandaten onvermeld blijven, komt dat de geloofswaarheid van die mandatenlijst niet ten goede.

Mandatenspotter

Daarom gooien we het hier op de redactie van As Gau Paust over een andere boeg: in de plaats van nieuwe hitlijstjes te maken van het aantal bezoldigde en/of onbezoldigde mandaten gaan we expliciet op zoek naar de ‘vergeten mandaten’ uit 2019 (de recente lijst uit het Staatsblad gaat namelijk enkel over de mandaten van dat jaar, red.). In dit gloednieuw dashboard vind je de voorlopige resultaten van ons onderzoek.

Klik op één van de namen op het dambord en ontdek de ‘vergeten mandaten’ van elk (titelvoerend) lid van ons stadsbestuur. Opgelet: wanneer een mandataris hetzelfde mandaat meerdere keren bekleedde in 2019, hebben wij dat toch maar éénmaal opgenomen in ons overzicht. De stedelijke overlegorganen (zoals tussen de stad en de vakbonden) of adviesraden (zoals de Sport- of Cultuurraad) namen we niet mee in scope bij onze telling. Een gewoon lidmaatschap van een algemene vergadering telden we evenmin mee omdat een dergelijk mandaat volgens het Rekenhof niet moet worden aangegeven. Ook maakten we geen onderscheid tussen een bezoldigd of een onbezoldigd mandaat. Bij stadsbestuurders die zich bijvoorbeeld ‘voorzitter’ noemen bij een instelling en dit daar in feite zowel voor de raad van bestuur als voor het directiecomité zijn, hebben we dit mandaat ontdubbeld. De aandachtige kijker vindt de namen van de schepenen De Francesco en Anciaux niet in het dambord zelf omdat zij (op basis van ons voorlopig onderzoek) geen vergeten mandaten hebben – via het dashboard zelf kun je ook op naam zoeken en vind je zo al hun niet-vergeten mandaten terug.

Bij de gemeenten zijn enkel de burgemeester, schepenen en de voorzitter van het OCMW aangifteplichtig. Voor de intercommunales zijn dat de leden van de raad van bestuur, de adviesraad en van het directiecomité van een intercommunale. Mandatarissen kunnen ook na publicatie nog altijd een correctie vragen van de gepubliceerde gegevens. Sinds 2020 kan het Rekenhof administratieve boetes van 100 tot 1.000 euro opleggen mocht blijken dat mandatarissen hun wettelijke aangifteverplichtingen niet naleven. Voor alle duidelijkheid: daar zijn wij natuurlijk niet op uit, wél op een transparantere mandatenlijst.

Da’k het morgen zal doen

Tussen de ‘vergeten mandaten’ van onze titelvoerend burgemeester en Vlaams viceminister president Bart Somers zat ook het onbezoldigd zitje in de raad van bestuur van de Kazerne Dossin. En da’s best opmerkelijk na de ophef eind 2019 rond het museum over de Holocaust en mensenrechten. Arthur Orlians, woordvoerder van de minister en eveneens Mechels gemeenteraadslid bij de Stadslijst en voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen erkent de fout: “We laten dat nog toevoegen via een verzoekschrift aan het Rekenhof.” 

Toch is het niet de eerste keer dat onze titelvoerende burgemeester niet al zijn mandaten aangaf, zoals ook nu alweer gebeurde voor de cvba Mechelen Morgen. Door te zoeken op de naam van deze instelling via ons dashboard kun je mooi zien welke stadsbestuurder dit mandaat wel of niet aangaf. (De gemeenteraad kwam in september 2016 principieel overeen om deze citymarketeer te ontbinden, maar dat was in 2019 nog steeds niet gebeurd, red.)
De vele slordigheden zijn nefast voor het vertrouwen in de mandatenlijst
Een willekeurig voorbeeld van een vergeten mandaat uit 2019 is dat van schepen Patrick Princen (Groen) bij de vzw Klimaan. Zijn ontslag als bestuurder ging pas in op 19 april 2020.

Stuur jouw correcties door

Heb je zelf weet van ‘vergeten mandaten’ die de leden van ons stadsbestuur tijdens het jaar 2019 nochtans hebben opgenomen? Of maakten wijzelf een fout? Stuur al jouw correcties door via onderstaand contactformulier en vermeld ook je bewijzen.

In het Belgisch Staatsblad lees je trouwens ook wie vergat om het aangifteformulier voor de mandaten uit 2019 in te dienen. Voor Mechelen was dat Rita Van den Bossche (N-VA). Beetje verrassend op het eerste zicht, want Van den Bossche zetelt sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen niet meer in de raadzaal. Waarom ze dan toch nog verplicht was om haar mandaten aan te geven? In het eerste trimester van 2019 was zij nog even voorzitter van IVAREM, liet N-VA-fractieleider Marc Hendrickx ons via Twitter weten. Het Rekenhof heeft een mooi overzicht van wie aangifteplichtig is.

De jaarlijkse mandatenlijst is geen kattebelletje. Het is een belangrijk democratisch instrument voor burgers bij het controleren van hun vertegenwoordigers. Helaas ontbreken in de lijst nog tal van mandaten. Het Mechels magazine As Gau Paust roept daarom alle Mechelaars op om die ‘vergeten mandaten’ te helpen spotten en naar ons door te sturen ter correctie.


UPDATE 16.04.2021

Het blijkt niet altijd even eenvoudig om te weten welke bestuursmandaten je als stadsbestuurder hebt. Zeker als de beslissing van de gemeenteraad, om jou namens de stad te laten zetelen in een raad van bestuur, niet tot bij de betrokken vzw geraakt. Dat bleek het geval bij het ‘vergeten mandaat’ van schepen Marina De Bie (Groen) die namens onze stad in de raad van bestuur van het Centrum voor Basiseducatie (CBE) Open School hoort te zitten – een beslissing van de gemeenteraad die dateert van 25 februari 2019. Alleen, die boodschap geraakte nooit tot bij de vzw, waardoor tot op vandaag nog de vorige afgevaardigde van de stad (namelijk mevrouw Patricia Verbeeck (VLD), red.) in de raad van bestuur zetelde… Een écht vergeten mandaat dus.

De directeur van het CBE verzekerde ons ondertussen dat de voordracht van schepen De Bie als bestuurder op de algemene vergadering van 26 april 2021 op de agenda komt. En zo bracht As Gau Paust onze stad en het Centrum voor Basiseducatie Open School een beetje dichter bij elkaar. Waarvoor dit dashboard allemaal niet goed is… 😉

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s