Stad Mechelen maakt verslagen adviesraden openbaar

De gemeenteraad van april zette een nieuwe stap richting transparantere stad. Op voorzet van de Mechelse oppositiepartijen N-VA en Vooruit beloofde het Mechelse stadsbestuur, bij monde van burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD), om binnenkort de verslagen en agenda’s van alle stedelijke adviesraden online te zetten.

Figuur: stripversie van de digitale Mechelse gemeenteraad

Transparantie behoeft geen politieke kleur. Over alle partijgrenzen heen besliste de voorbije Mechelse gemeenteraad unaniem om de agenda’s en verslagen van de adviesraden voortaan consequent online te laten zetten – van de Mechelse oppositiepartijen N-VA en Vooruit, die het agendapunt gezamenlijk hadden ingediend, tot het stadsbestuur zelf.

Draagvlak

Dat gemeenteraadslid Delvoye (N-VA) bij de toelichting van dit toegevoegd agendapunt op de gemeenteraad van 26 april expliciet naar het magazine As Gau Paust verwees, als inspiratiebron, was een mooi gebaar. Nog mooier werd het doordat dit initiatief zowel bij de brede Mechelse oppositie als het Mechels stadsbestuur een draagvlak vond.

Burgemeester Vandersmissen (Open VLD) gaf ruiterlijk toe dat er vandaag geen lijn in te trekken is en noemde het dan ook logisch om voortaan de agenda’s en verslagen van alle adviesraden op een uniforme en laagdrempelige manier actief online te publiceren.

Samen met Vooruit-fractieleider Thijs Verbeurgt riep N-VA-gemeenteraadslid Anne Delvoye het stadsbestuur op om de agenda’s en verslagen van alle adviesraden te publiceren (start op 02:12:48).

Vandaag is er informatie terug te vinden over 11 stedelijke adviesraden op de site van onze stad:

AdviesraadType en inhoud adviesVerwachte vergaderfrequentie
CultuurraadBedenkingen en voorstellen over het cultuurbeleid.±2 keer per jaar (+ algemene vergadering)
GECOROOmwille van een wettelijke procedure of op eigen initiatief over ruimtelijke ordening.±1 keer per maand
Jeugdraad met de deelraden JGDnetwerkraad en PopraadOm de stem van kinderen en jongeren in het beleid te verzekeren. Kan op eigen initiatief.Minstens 1 keer per maand, behalve in grote vakantie
Kwaliteitskamer met stadslabsBij beeldbepalende projecten in de stad.1 keer per maand
Land- en TuinbouwraadBij de voorbereidingen en uitvoering van het lokale land- en tuinbouwbeleid.±4 keer per jaar
Mechelse ouderenraad (SARS)Alle thema’s rond het stedelijk ouderenbeleid. Kan op eigen initiatief of aan derden.Plenaire groep 5 keer per jaar. Coördinatiegroep 1 keer per maand, behalve in grote vakantie
Milieu- en klimaatraadBij omgevingsvergunningen, projecten of plannen op vlak van milieu, natuur en klimaat of op eigen initiatief.3 keer per jaar
Mondiale raadOnafhankelijke eigen standpunten en stellingnamen.Algemene vergadering minstens 4 keer per jaar
Sportraad met commissiesOm de belangen en behoeften van de aangesloten sportverenigingen te verdedigen bij de stedelijke beleidsvorming.Raad van bestuur minstens 5 keer per jaar. Algemene vergadering 1 keer per jaar
Stedelijke adviesraad voor personen met een handicap (SARPH)College en gemeenteraad dienen advies te vragen over alle aangelegenheden met betrekking tot “minder-validen”. Kan ook op eigen initiatief.4 keer per jaar
Stedelijke commissie voor monumentenzorgBij belangrijke projecten in de historische binnenstad of beschermde monumenten.Om de 2 maanden
Of de lijst volledig is? Bijvoorbeeld of ook het Mechels Ondernemingsplatform Binnenstad (MOB) erbij moet, om maar één mogelijke raad te noemen? We vroegen het aan Stad Mechelen en houden je via updates op deze pagina op de hoogte.

Trouwe lezers van dit magazine zal het niet verbazen dat we de gemeenteraadsbeslissing om de agenda’s en verslagen van de adviesraden online te zetten erg genegen zijn: eind vorig jaar riepen we in een open brief het Mechels stadsbestuur op tot een efficiëntere transparantie. Deze geplande publicatie is een nieuwe stap in die richting.


UPDATE 12.05.2021

Ondertussen kregen we een antwoord van de Stad – dankzij de Algemeen Directeur: “In antwoord op uw mail kan ik u na nazicht inderdaad bevestigen dat de 3 door u genoemde adviesraden inderdaad de enigen zijn die (nog) niet zijn opgenomen in het overzicht op de website.”

Het gaat om volgende drie ontbrekende raden:

Mechels Ondernemingsplatform Binnenstad (MOB)

Stad Mechelen: “De vroegere HAR (handelsadviesraad) is sinds 2018 gewijzigd naar Mechels Ondernemingsplatform Binnenstad en zal worden vermeld op het overzicht.”

Stedelijke consultatieve preventieraad

Stad Mechelen: “De stedelijke consultatieve preventieraad komt niet meer samen en wordt dus niet vermeld. De laatste keer dat deze samen gekomen is, was eind 2018. Bij de start van de nieuwe legislatuur werden de raadscommissies volledig herbekeken en maakt het thema onderdeel uit van de commissie jeugd, sport en preventie.”

Op 25 maart 2019 keurde de gemeenteraad nog de vernieuwde samenstelling van deze stedelijke preventieraad goed.

Verkeerscommissie

Stad Mechelen: “Dient vermeld te worden op het overzicht.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s