Weet jij wat de GECORO op de agenda zet?

De lokale adviesraad voor ruimtelijke ordening, kortweg GECORO, is één van de vele Mechelse adviesraden waarvan het stadsbestuur straks de agenda’s en verslagen in de openbaarheid gooit. In afwachting van die stap naar meer actieve transparantie haalt het magazine As Gau Paust de agendapunten van het voorbije corona-jaar boven water.

Foto: insectenhotel in Vrijbroekpark

En of we uitkijken naar het moment dat het Mechelse stadsbestuur werk maakt van haar belofte om alle agenda’s en verslagen van de stedelijke adviesraden online te publiceren. In tussentijd lees je hier alvast welke dossiers het voorbije corona-jaar op de GECORO-agenda stonden. Het erg gevoelige Plopsaqua-dossier is er zo één van.

Het sérieux van de verschillende agendapunten ligt helemaal in lijn met de ambitie die de GECORO bij het begin van deze legislatuur uitsprak. Zo wou de adviesraad een proactievere rol krijgen bij de grote stadsontwikkelingsprojecten – denk aan Ragheno of Spreeuwenhoek. Dat die rol ook samenhangt met de gevoeligheid van de verschillende dossiers, blijkt uit de herhaalde oproep in de verslagen om de discretie over de documenten te bewaren.

Vanaf heden zal er extra aandacht gegeven worden aan het naleven van regels over deontologie en discretie. Inbreuken hierop leiden tot onmiddellijk ontslag.

GECORO, 8 maart 2021

Wie, naast het verslag, ook alle bijhorende documenten van deze agendapunten wil nalezen kan die via een eenvoudig openbaarheidsverzoek opvragen bij Stad Mechelen.

AgendapuntDatum zittingWelke informatie kun je nog opvragen?
– Spreeuwenhoek VENNE-bis
– Deontologie en discretie van de documenten
08.03.2021 – Voorbereidende documenten en het advies
– Presentatie over de deontologie en discretie
– Plopsaqua
– Oprichting tijdelijke Werkgroep Ruimte Mechelen
08.02.2021 – Voorbereidende documenten en het advies
– Presentatie over de werkgroep
– Beleidsplan Ruimte Mechelen11.01.2021 – Plan van aanpak
– Ragheno: randvoorwaarden en uitgangspunten hoogbouw14.12.2021 – Voorbereidende documenten en het advies
– Masterplan site Zwartzustervest
– Hemelwaterplan
30.11.2020 – Voorbereidende documenten, presentatie en het advies
– Advies
– Hemelwaterplan
– GRUP Regionaalstedelijk gebied Mechelen
12.10.2020 – Voorbereidende documenten, presentatie en het advies
– Bijkomend advies
– GRUP Regionaalstedelijk gebied Mechelen
– RUP Zonevreemde Recreatie en onteigeningsplan deelplan 0 ‘Sportcluster Vrijbroekpark’
14.09.2020 – Presentatie en startnota en advies
– RUP-documenten, behandeling van de bezwaren en adviezen op het RUP en onteigeningsplan, tabel met bezwaarpunten
– Plopsaqua
– RUP Zonevreemde Recreatie en onteigeningsplan deelplan 0 ‘Sportcluster Vrijbroekpark’
10.08.2020 – Presentatie, inrichtingsstudie en de deelstudies mobiliteit, geluid en water en advies
– RUP-documenten, aanzet behandeling van de bezwaren en adviezen op het RUP en onteigeningsplan en Excel-tabel onteigeningsplan
– RUP Zonevreemde Recreatie en onteigeningsplan deelplan 0 ‘sportcluster Vrijbroekpark’06.07.2020 – Voorbereidende documenten
– Plopsaqua22.06.2020(geannuleerd)
– RUP Spreeuwenhoek-Venne bis08.06.2020 – Presentatie en advies
– Kantvelde
– RUP Ragheno: start- en procesnota
11.05.2020 – Presentatie en advies
– Start- en procesnota, online video-presentatie en advies
– Plopsaqua
– Ragheno: ontwerp masterplan
10.02.2020 – Presentaties, MOBER en advies
– Presentatie en advies

Naast 10 deskundigen (van architectuur, wonen, ruimtelijke planning, mobiliteit en milieu tot klimaat) en een voorzitter zijn er ook 7 leden vanuit verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder werkgeversorganisaties Unizo en Voka en werknemersorganisatie ACV. Maar ook Natuurpunt en de Boerenbond hebben een zitje, net zoals de Fietsersbond en Kind en Samenleving. Bij elk zitting zijn er ook altijd waarnemers voor de verschillende politieke fracties aanwezig en enkele stadsambtenaren.


Hoe vraag je een GECORO-document op?

Stel, je wil wel eens weten wat de GECORO zoal geadviseerd heeft in het Plopsaqua-dossier. Een eenvoudig mailtje naar het Mechelse stadsbestuur klaart die klus. Vergeet zeker niet om je naam én adres te vermelden in jouw mail.

VOORBEELD VAN EEN OPENBAARHEIDSVERZOEK PER E-MAIL:

Aan: stadsbestuur AT mechelen.be

Onderwerp: openbaarheidsverzoek: GECORO-adviezen over Plopsaqua

Geachte,
Graag verkreeg ik een digitale kopie van alle adviezen van de GECORO over Plopsaqua zoals vermeld in de vergaderverslagen van februari 2021 en februari en augustus 2020.

Met vriendelijke groet,
VOORNAAM NAAM
ADRES

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s