Krijgt Mechelse jeugd voldoende ruimte?

Er zitten opvallend weinig jongeren tussen de Mechelaars die deelnamen aan de grote online bevraging over de toekomstige ruimte van Mechelen, een enquête die Stad Mechelen organiseerde tijdens de verkenningsfase van het Beleidsplan Ruimte Mechelen (BRM). Dat leidt het onafhankelijke magazine As Gau Paust af uit de data over het aantal respondenten per leeftijdscategorie die de stad vrijgaf. Schepen voor ruimtelijke ordening Greet Geypen (Open VLD) erkent dat er meer volwassenen deelnamen aan de enquête, maar vindt niet dat er een grote ondervertegenwoordiging van jongeren was. Wel belooft de schepen om bij volgende publieke momenten te zoeken naar specifieke formules om de jeugd aan te spreken.

Foto: IJsbeer in Mechelen

Welkom bij alweer een nieuwe aflevering in onze reeks geen paniek, het is maar statistiek. In les 3 staan we even stil bij het belang van representativiteit en toeval bij het samenstellen van een steekproef en het interpreteren van resultaten.

Ruim een maand lang konden Mechelaars, dit voorjaar, online deelnemen aan een rondvraag over de ruimtelijke toekomst van hun stad. Een initiatief dat kaderde in het participatie- en communicatietraject voor het Beleidsplan Ruimte Mechelen waarbij de stad ook de brede bevolking uitnodigt om bij te dragen aan het planvormingsproces. 1.353 Mechelaars getroostten zich die moeite – da’s 1,8 procent van alle Mechelaars die hier in theorie aan konden deelnemen.

Voorbeeld van één van de enquête-vragen. Bekijk alle resultaten van de rondvraag over de toekomst van de Mechelse ruimte. (Bron tabel en figuur: Stad Mechelen)

Verkenning

Van een betrouwbare steekproeftrekking was weliswaar geen sprake: eenieder die dat wou, kon het online vragenformulier invullen. Een enquête die de stad ook via verschillende communicatiekanalen promootte (zie kadertje). Op die manier wist de stad diverse standpunten te sprokkelen. Maar of dat ook een geloofwaardig beeld geeft van wat er, volgens de Mechelaars, moet gebeuren met de ruimte van de stad ligt heel wat minder voor de hand.

Deze verkenningsfase was een startpunt om de komende twee jaar intensief, samen met Mechelaars, adviesraden en experten, te werken aan het nieuwe Beleidsplan Ruimte.

Website Stad Mechelen: verkenningsfase – resultaten

Niet dat de stad dit trouwens letterlijk beweerd had. De online bevraging maakt deel uit van de verkenningsfase van het Beleidsplan Ruimte Mechelen en dient ter inspiratie van de conceptnota. In de maanden september en oktober volgt nog een publieke raadpleging en adviesronde.

Door sommige antwoordpercentages expliciet ‘opvallend’ te noemen, zou een nietsvermoedende lezer kunnen begrijpen dat deze resultaten veralgemeenbaar zijn voor de Mechelse bevolking. Wat voor alle duidelijkheid niet het geval is. (Bron tekst: website Stad Mechelen: verkenningsfase – resultaten)

Opvallend

Uit de gepubliceerde steekproef-data valt op dat de 12- tot en met 24-jarigen behoorlijk ondervertegenwoordigd zijn. Zo waren er bijvoorbeeld slechts 86 van de 1.353 deelnemers 12 tot 24 jaar, terwijl je voor die leeftijdscategorie om en bij de 230 jongeren had mogen verwachten op basis van de werkelijke leeftijdsverhoudingen in de Mechelse populatie.

De 75+’ers waren eveneens zwaar ondervertegenwoordigd in de online rondvraag over de ruimte van Mechelen. Nochtans blijft ook voor hen de ‘stad van de toekomst’ bijzonder relevant. (Bron figuur: code-fragment uit het statistische programma R waarmee we de representativiteit van de steekproef voor de leeftijdscategorieën controleerden. [Update] | Bron geobserveerde data: Stad Mechelen | Bron verwachte data: Statbel, het Belgisch statistiekbureau)

Met een rondvraag die openstaat voor elke Mechelaar kun je diverse standpunten leren kennen die er leven in de stad. Maar of die standpunten ook te veralgemenen zijn, is hoogst twijfelachtig. Net daarom werken marktonderzoeksbureaus vaak met steekproeftrekkingen waarin je als deelnemer op basis van een zeker toeval belandt. Op die manier verkrijg je doorgaans niet alleen een goede verdeling van de verschillende relevante – vaak socio-economische – kenmerken van de respondenten, zoals de leeftijdscategorie, ook sluit je, dankzij het toevallige karakter om te mogen deelnemen, uit dat er bijvoorbeeld ook een ganse belangengroep deelneemt. Het is dan ook niet verrassend dat de respondenten van deze vrij in te vullen online bevraging over het Mechelen van de toekomst geen goede afspiegeling of representatie zijn van de Mechelse bevolking.

“We vinden niet dat het een grote ondervertegenwoordiging is”, reageert schepen voor ruimtelijke ordening Greet Geypen via email, “de 12- tot 24-jarigen maken 17% van de bevolking uit die konden meedoen aan de bevraging en 6,4% van de respondenten zijn 12- tot 24-jarigen. Het is wel zo dat er meer volwassenen hebben deelgenomen en dat we nadenken over de stad van de toekomst waar zij gaan wonen/werken/sporten. We gaan in volgende publieke momenten zoeken naar specifieke formules om de jeugd aan te spreken.” 

We gaan in volgende publieke momenten zoeken naar specifieke formules om de jeugd aan te spreken.

Schepen voor ruimtelijke ordening Greet Geypen

Ook verschillende wijken en dorpen waren niet representatief vertegenwoordigd in deze enquête. Zo gaven er bijvoorbeeld opvallend meer inwoners uit Mechelen-Zuid en Mechelen-Centrum hun mening door over de toekomst van de Mechelse ruimte. 

Hoe Stad Mechelen haar burgers opriep om deel te nemen aan deze online bevraging:

♣ oproep op de website van Stad Mechelen en in het stadsmagazine Nieuwe Maan
♣ persbericht
♣ social media van Stad Mechelen
♣ mailing naar de leden van de adviesraden
♣ bericht op Hoplr
♣ affiches op aanplakzuilen, affiches A0 en A2 op verschillende locaties, broodzakken
♣ digitale infozuilen en publieke schermen
♣ banner aan het stadhuis
♣ nieuwsbrieven van de dorpen, speerpunt Mobiliteit
♣ kanalen UIT in Mechelen, Mechelen Kinderstad, 2800leeft, Mechelen Klimaatneutraal
♣ direct mailing naar personeel Stad Mechelen dat in Mechelen woont
♣ direct mailing naar geïnteresseerden
Een overzicht van alle communicatieacties waarmee Stad Mechelen haar inwoners aanspoorde deel te nemen aan de online bevraging over de ruimtelijke toekomst. (Bron: schepen voor ruimtelijke ordening Greet Geypen)

Naast burgers doet de stad ook beroep op studiebureaus, experten en stedelijke adviesraden. Speciaal voor het Beleidsplan Ruimte Mechelen startte de stad ook een gemeenschappelijke adviesraad op, waarin ook de Jeugdraad 2 vertegenwoordigers heeft.


Feedback over ons leerproces?

Vul aan, verbeter, post tips en links en help samen met ons de statistiek over onze stad inzichtelijker te maken.


UPDATE 15.06.2021

We maakten een pijnlijk foutje bij de test van de chi-kwadraat. Lezer – én statisticus – Jorre Vannieuwenhuyze wees ons er in een erg lezenswaardige FB-reactie op om de chi-square goodness of fit test te gebruiken – en dus niet de chi-square test of independence. Wel blijft bovenstaand verhaal overeind: aan representativiteit is niet voldaan.

Jorre deelde eveneens de R-code:

n <- c(36,50,329,337,583,18)
N <- c(106,124,243,215,540,125)
p <- N/sum(N)
chisq.test(n,p=p)

Bedankt Jorre, dit is het soort reacties dat we omarmen in onze reeks geen paniek, het is maar statistiek… Meteen ook een warme uitnodiging om een zitje op te nemen in onze statistische klankbordgroep.

Een gedachte over “Krijgt Mechelse jeugd voldoende ruimte?

  1. Waarom wel snel een nieuw winkelcentrum bouwen? GEEN keuze maken voor een nieuw park,recreatie- of sportterrein… waarom een nieuw Plopsa – aqua ? Welke functie krijgt het zwembad Geerdegemvaart in de toekomst? Hoe gaat men om met het auto-parkeren? In hoeverre hebben buurtbewoners invloed op beslissingen? Aan welke leeftijdsgroepen wordt er niet gedacht? Zijn geplande iniatieven haalbaar naar veiligheid en gezondheid?

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s