Schepen-voorzitter Zorgbedrijf Rivierenland verdubbelt per abuis het presentiegeld van… de voorzitter

Met een doorslaggevende stem in een zomerse algemene vergadering van het Zorgbedrijf Rivierenland besliste de Mechelse schepen-voorzitter Gabriella De Francesco (Groen) om voortaan een dubbel presentiegeld toe te kennen aan de voorzitter van deze welzijnsvereniging – aan zichzelf dus eigenlijk… Althans, dat blijkt uit het officiële verslag. Maar aan de telefoon krijgen we een heel ander verhaal te horen vanuit haar kabinet. “Dat was nooit de intentie”, benadrukt haar kabinetschef die verzekert dat dit ‘kluwen’ tijdens de algemene vergadering in september wordt ontward: “Ik begrijp dat dit niet professioneel overkomt, maar het belangrijkste is dat er een oplossing uit de bus komt: zonder dubbel presentiegeld voor de voorzitter.”

Foto: Koningin Astrid op Mechelse kleine ring

Wist je dat bij een ‘gelijke stand’ de stem van de voorzitter doorslaggevend is bij een beslissing in de algemene vergadering van het Zorgbedrijf Rivierenland? Ja? Dan heb je de statuten van deze welzijnsvereniging, waarlangs het Mechelse OCMW samen met dat van de buren uit Sint-Katelijne-Waver heel wat zorgtaken opneemt, op een cruciaal detail beter onder de knie dan bijvoorbeeld haar voorzitter, de Mechelse schepen Gabriella De Francesco.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of bij diens afwezigheid de stem van de ondervoorzitter of diens plaatsvervanger, doorslaggevend.

Fragment over de wijze van stemmen uit artikel 13 §3 van de gecoördineerde tekst van de statuten van het Zorgbedrijf Rivierenland (neergelegd op 18 maart 2021 bij de Ondernemingsrechtbank)

Kluwen

Maar om het belang hiervan te begrijpen, moeten we eerst even terug in de tijd. Naar het begin van deze zomer. Eind juni 2022 besliste de algemene vergadering van het Zorgbedrijf Rivierenland namelijk om voortaan ook de bestuurders met een uitvoerend mandaat – lees: de zetelende schepenen – presentiegeld toe te kennen. Een aanpassing aan het decreet lokaal bestuur, midden vorig jaar, maakt dit mogelijk. Tot dan konden enkel de bestuurders die geen uitvoerend mandaat hebben daarop rekenen. En niet onbelangrijk: de voorzitter kan sinds die wettelijke wijziging ook een dubbel presentiegeld ontvangen, ten minste zolang de algemene vergadering hierin meestemt – dat herinner je je ongetwijfeld nog uit dat andere opmerkelijke presentiegelden-verhaal dat je hier eerder las

Terug naar eind juni: na een stevige discussie over de aanpassing van de presentiegelden in die zomerse algemene vergadering lijkt de stemming op een gelijke stand uit te draaien. We tellen twee tegen- en evenveel voorstanders – naast drie onthoudingen. Toch is er van een echte patstelling geen sprake: de statuten van de welzijnsvereniging regelen dat in zo’n situatie (een ‘staking van stemmen’ heet dit in vakjargon, red.) de stem van de voorzitter doorslaggevend is. En die had tijdens de zitting vóór de aanpassing van de presentiegelden gestemd.

Besluit van de Algemene Vergadering van 23 juni 2022 van het Zorgbedrijf Rivierenland waardoor de zetelende schepenen voortaan presentiegeld krijgen (vanaf 1 september bedraagt het geïndexeerde bedrag normaliter 240,24 euro) en de voorzitter het dubbele ontvangt – ten minste als ze dit nog niet elders kreeg als voorzitter. De bestuurders met een uitvoerend mandaat in de raad van bestuur zijn voor OCMW Mechelen de schepenen Gabriella De Francesco en Koen Anciaux (Open VLD). Voor OCMW Sint-Katelijne-Waver is dat schepen Bart De Boeck (N-VA). Dit jaar kwam de algemene vergadering al samen in februari, mei, juni en augustus – doorgaans is dat een drietal keer per jaar. (Schermafbeelding: Zorgbedrijf Rivierenland).

Maar uit een telefonische reactie vanuit het kabinet van schepen De Francesco blijkt dat dit op dat moment helemaal niet duidelijk was voor alle betrokkenen. “Er is niemand die op dat moment gezegd heeft dat dit punt automatisch was goedgekeurd. Achteraf heeft de secretaris van de algemene vergadering laten weten dat de stem van de voorzitter doorweegt en het punt zo automatisch was goedgekeurd”, vertelt kabinetschef Jeroen Van Laer aan de telefoon. “Maar eigenlijk was het de bedoeling om op basis van de discussie een aangepast punt over de presentiegelden voor te leggen.”

Toch werd die zomerse beslissing tijdens de daaropvolgende algemene vergadering, in augustus, niet rechtgezet. Wel kwam men, volgens Van Laer, informeel overeen om het punt opnieuw voor te leggen op de algemene vergadering van september. Dit keer zonder een dubbel presentiegeld voor de voorzitter. Wel blijft de uitbreiding behouden om ook alle schepenen presentiegeld te geven, maar wel binnen budget door vergaderingen te bundelen (De begeleidende nota van juni sprak nog van een geraamde meerkost van 11.083 euro die niet voorzien was in de begroting, red.). “Op de algemene vergadering van september zal dat punt wel formeel geagendeerd worden waardoor het punt van juni vervalt”, verzekert Van Laer, die onderstreept dat ook in de tussentijd voorzitter De Francesco geen dubbel presentiegeld zal ontvangen.

Intentie

“Het was nooit de intentie om een dubbel presentiegeld uit te keren”, benadrukt Van Laer nogmaals. “Op basis van het verslag van de bewuste algemene vergadering werd in augustus opgemerkt dat het besluit niet weergaf wat de intentie was van de raad van bestuur. Maar dat moet nog geformaliseerd worden in de algemene vergadering van september.”

Het was nooit de intentie om een dubbel presentiegeld uit te keren

Kabinetschef van schepen De Francesco, voorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland

De kabinetschef van schepen De Francesco legt uit hoe dit kluwen tot stand kwam: “De stemming in juni en de daaropvolgende discussie hebben eigenlijk geleid tot een [informele] aanpassing van het besluit dat dan eigenlijk niet ter stemming is voorgelegd. En da’s een beetje de gekheid van de situatie. Ik snap dat dit heel onprofessioneel overkomt.” 

Eén van aanwezigen die zich onthield tijdens die bewuste algemene vergadering van juni was gemeenteraadslid Arthur Orlians (Open VLD), die samen met schepen De Francesco deel uitmaakt van de Mechelse Stadslijst. Pour la petite histoire: Orlians diende een tweetal jaar geleden zelf nog een voorstel in om het presentiegeld van de bestuurders bij het Zorgbedrijf te halveren. “Mijn voorstel om presentiegelden te halveren voor raadsleden kwam er omdat de vergoedingen toen quasi even hoog waren als de vergoedingen voor de gemeenteraad, maar de vergaderdruk en het voorbereidingswerk niet vergelijkbaar waren”, verduidelijkt Orlians, die ook voorzitter is bij de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen. “Ondertussen kan dat veranderd zijn, maar ik zetel momenteel niet meer in de raad van bestuur van het Zorgbedrijf. Op de vergadering van juni zat ik er als plaatsvervanger [van schepen Koen Anciaux], maar in overleg met de voorzitter [Gabriella De Francesco] heb ik me dus in lijn met mijn eerder voorstel onthouden.” Opvallend: ook Faysal El Morabet (Groen), die in de gemeenteraad eveneens deel uitmaakt van de Stadslijst-fractie, onthield zich bij de stemming.

Van Laer nuanceert en merkt op dat het Zorgbedrijf toen nog een andere context kende. “Het werk rond het Zorgbedrijf is de laatste tijd wel toegenomen. Er zijn een paar pittige dossiers bijgekomen, onder andere rond de Zwartzustersvest en de hele nieuwbouw. De autonomie en de werking van het Zorgbedrijf is volwassener geworden en de werklast is op korte tijd toegenomen. Dat verantwoordt ook de huidige hoogte van het presentiegeld.”


Is dit het lokaal nieuws dat jij wil lezen? Geef ons dan een duwtje in de rug of stuur dit verhaal vandaag nog door naar twee van je vrienden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s