Actief burgerschap

Het online magazine As Gau Paust stimuleert actief burgerschap onder Mechelaars. ‘Iedereen Mechelaar’ betekent namelijk ook een zekere betrokkenheid en engagement ten aanzien van onze stad.

We zetten enkele instapklare instrumenten in de kijker:

► Volg actief mee met de gemeenteraad

► Tweet naar schepen of burgemeester

► Tweet naar een nieuw verkozene

► Vraag een document op bij de stad

► Duik mee onder de radar van het schepencollege

► Hoe actief is jouw gemeenteraadslid?

► Check de Mechelse meerderheidskaart

► Doorzoek de stadssubsidies

► Dien een verzoekschrift in

► Dien een voorstel in op de gemeenteraad

► Organiseer een volksraadpleging


Volg actief mee met de gemeenteraad

As Gau Paust verslaat de Mechelse gemeenteraad live op Twitter via de hashtag #grmechelen. Het voordeel van dit initiatief is dat élke Mechelaar aan dit verslag kan deelnemen door diezelfde hashtag te gebruiken. Gewoon meelezen kan natuurlijk ook, want je hebt helemaal geen Twitter-account nodig om de live verslaggeving te volgen. Die hashtag vormt een ideale tandem met de live streaming die je sinds februari 2018 kunt bekijken via het YouTube-kanaal van de Stad Mechelen. Alle opnames blijven online beschikbaar.


Tweet naar schepen of burgemeester

Beschik je zelf over een Twitter-account dan kun je makkelijk rechtstreeks contact opnemen met schepen of burgemeester. 9 van de 10 leden van het College hebben een eigen Twitter-account. Je vindt ze allemaal via deze overzichtslijst.


Tweet naar een nieuw verkozene

Nu je toch bezig bent, kun je net zo goed een nieuw verkozene een tweetje sturen. Of het nu iemand uit de meerderheid of de oppositie is: gehoor vind je geheid. Een (verkozen) lokale politicus is een ideaal kanaal om je verzuchtingen of wensen mee te geven. We verzamelden alle twitterende politici die op 14 oktober 2018 verkozenen werden in deze lijst.


Vraag een document op bij de stad

Zowat elk document dat de stad in haar bezit heeft, is openbaar. Dat gaat van verslagen van het College of adviesorganen, over onderzoeksrapporten in opdracht van het stadsbestuur tot de e-mails van onze stadsambtenaren… Moeilijk is zo’n aanvraag niet. Een voorbeeldje:

aan: stadsbestuur@mechelen.be
onderwerp: openbaarheidsverzoek: [DOCUMENT]

Geachte,
Graag verkreeg ik per e-mail een digitale kopie van [DOCUMENT].
Met vriendelijke groet,
[VOORNAAM NAAM]
[ADRES]


Doorzoek de stadssubsidies

Ontdek de financiële keuzes van het stadsbestuur doorheen de jaren. Speciaal voor u bundelden we daarvoor alle stadssubsidies in één overzichtelijke databank. We vezen deze databank in elkaar dankzij (1) de Wet op de Openbaarheid van Bestuur (WOB); (2) TabulaPDF waarmee je pdf-tabellen vrij makkelijk kan omzetten naar een spreadsheet-formaat; (3) Google Sheets om de data te draaien en te sorteren en naderhand ook te publiceren; en (4) OpenRefine waarmee we dankzij de ‘text facet’-functie gelijkaardige benamingen van organisaties clusterden.

ikea
Figuur: geïnspireerd op de Ikea-klassieker

Duik mee onder de radar van het schepencollege

Wist je dat het online overzicht met beslissingen van het Mechels college van burgemeester en schepenen helemaal niet volledig is? Tot de helft van de agendapunten verschijnt niet op de website van Stad Mechelen, ontdekten we enige tijd geleden. Toch zijn die bewuste agendapunten veelal wel openbaar. Vanaf 1 januari 2019 moet het stadsbestuur sowieso haar beslissingen actief openbaren – een gevolg van het nieuwe decreet Lokaal Bestuur. In tussentijd vraagt het magazine As Gau Paust een digitaal kopietje op van de volledige agenda van het Mechels schepencollege en maakt die transparant voor elke Mechelaar.

cbsAgenda
Ongeveer de helft van alle officiële agendapunten van het Mechels College van 8 juni 2018 verscheen online op de stedelijke website van Stad Mechelen – oftewel: 39 van de 74 punten. De rest konden we via een openbaarheidsverzoek achterhalen. (Figuur: AGP / data: Mechelen.be en via een openbaarheidsverzoek bij Stad Mechelen)

Hoe actief is jouw gemeenteraadslid?

Hoeveel vragen stelde elk gemeenteraadslid de voorbije legislatuur? We maakten de som van de vragen die gesteld werden aan het eind van de gemeenteraad én de schriftelijke vragen die de raadsleden buiten de gemeenteraad aan het College voorlegden. We analyseerden alle vragen tot augustus 2018.


Check de Mechelse meerderheidskaart

Zeg, heb jij eigenlijk een verkozene van de absolute meerderheid in jouw buurt wonen? #dtv Geen idee? Klik dan snel door op onze Mechelse meerderheidskaart! 😉🔍🌍

meerderheidKaartGroot
Natuurlijk hebben we niet gezegd dat lokale politici alleen maar naar de eigen buurt kijken. Al zou het in een onbewaakt moment kunnen gebeuren dat de directe omgeving iets meer tot de verbeelding spreekt van een verkozene dan de andere kant van de stad…

Dien een verzoekschrift in

Elke Mechelaar met een vraag over het gemeentebeleid kan die eenvoudigweg indienen bij het stadsbestuur. Een antwoord krijg je gegarandeerd binnen de 3 maand.


Dien een voorstel in op de gemeenteraad

Als burger kun je ook zelf een agendapunt op de gemeenteraad laten zetten. Tenminste als je minstens 1% van de Mechelaars ouder dan 16 jaar weet te overtuigen van jouw idee. Da’s best doenbaar, want dat zijn minder dan 700 inwoners. Ga snel handtekeningen verzamelen en dien je voorstel van de burger in.


Organiseer een volksraadpleging

Als je 10% van de Mechelaars achter jouw voorstel krijgt, kun je het Mechelse stadsbestuur ertoe verplichten om een volksraadpleging te organiseren. Opnieuw een instrument voor actief burgerschap uit het Gemeentedecreet.

As gau paust dat de paus oep au paust
Paust dan ma gau eet anders
Rik De Saedeleer is groet
Dat is ne stadsgenoet
En dat is de moraal:
Mechels is een wereldtaal!

Fragment uit het lied As Gau Paust (Günther Neefs & De Laatste Showband – Tekst: Mark Uytterhoeven)