Dashboards

As Gau Paust wil via deze dashboards de werking van de lokale politiek niet alleen inzichtelijker maken voor de Mechelaar, maar ook de stad Mechelen zelf stimuleren om met de data creatiever en toegankelijker aan de slag te gaan.

Schermafbeelding via poppr – Virtueel Mechelen

Noem het een Proof of Concept (PoC), een warme oproep aan ons stadsbestuur voor wat zou kunnen zijn. Niet alleen door deze data technisch toegankelijker te maken, maar ook door er zelf als stad creatiever mee aan de slag te gaan. Het kan de Mechelaar alleen maar slimmer maken.

Ontdek de dash in de gemeenteraad

Met een dashboard over de Mechelse gemeenteraad krijgt elke Mechelaar een instrument in handen om de activiteiten van de Mechelse raadsleden mee in de gaten te houden. Een transparantietool die ook in de raadzaal zelf tot debatten leidt.

Klik en word wijzer…

Lees meer over de gebruikte parameters.

Wie krijgt onze centen?

Ook benieuwd aan wie ons stadsbestuur de subsidiegelden geeft? Via dit interactief dashboard ontdek je hoeveel werkings- en investeringssubsidies het stadsbestuur plant uit te geven in de meerjarenplanning 2020-2025 – versie: 3e aanpassing meerjarenplan.

Klik en ontcijfer…

De vergeten mandaten

Klik (via onderstaande figuur) door op één van de namen op het dambord en ontdek de ‘vergeten mandaten’ van elk (titelvoerend) lid van ons stadsbestuur in 2019. Alwéér een dashboard ter bevordering van de lokale transparantie!

Het Mechels stadsbestuur gaf 1 op 5 mandaten niet aan voor het jaar 2019

Meebouwen aan een transparantere stad. Onze missie nemen we hier op de redactie nogal letterlijk. De ruwe data verzamelen we via openbare bronnen of met behulp van openbaarheidsverzoeken. Voor de dashboards zelf experimenteren we met Google Data Studio.