Favorieten

Onze favoriete stukjes schreven we op basis van open bronnen, zoals de Mechelse begroting, het Belgisch Staatsblad, de KBO en allerhande rapporten gemaakt voor het Mechelse stadsbestuur…


Mechels basisonderwijs kleurt niet buiten de rand

De Mechelse diversiteit stopt nog steeds aan de vroegere dorpsgrenzen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
1 op 16 kinderen uit het basisonderwijs in de Mechelse rand spreekt thuis geen Nederlands. In het Mechelse stadscentrum is dat 1 op 3. De kloof tussen de schoolgaande jeugd uit het centrum en die uit de rand gaapt meters diep.

Wikipedia doorprikt “Somers-propaganda” vanuit het Mechels stadhuis

Via een toetsenbord van Stad Mechelen kreeg het Wikipedia-artikel over Bart Somers een stevige opfrisbeurt.


BVBA van schepen voor vastgoed doet ook in… vastgoed

De Mechelse schepen voor vastgoedbeleid Greet Geypen kan met haar BVBA voor poetshulp ook vastgoedactiviteiten uitbouwen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Op 6 februari 2017 was er van een mandatenrel nog geen sprake. Die dag richtte Greet Geypen een eigen vennootschap op: Carefreehome.

Op audiëntie

Het Mechels magazine As Gau Paust ging op visite bij de stadssecretaris van Mechelen en tekende dit wedervaren. Een striportage.

Of ik wel een journalist ben? Dat moet een gesprek met de stadssecretaris uitmaken…

Stad Mechelen weigerde ten onrechte om plannen Spreeuwenhoek vrij te geven

Het arrest van de Raad van State maakt de uitspraak van de beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur, in het kader van enkele documenten omtrent het RUP Spreeuwenhoek, met de grond gelijk.

De bewering van de stad Mechelen als zou de aanvrager ingeschakeld zijn als stroman (door die andere inwoner), noemt de Raad van State een insinuatie die nergens uit blijkt.

Of lees onze jaaroverzichten…

As Gau Paust

As gau paust dat de paus oep au paust
Paust dan ma gau eet anders
Rik De Saedeleer is groet
Dat is ne stadsgenoet
En dat is de moraal:
Mechels is een wereldtaal!

Fragment uit het lied As Gau Paust (Günther Neefs & De Laatste Showband – Tekst: Mark Uytterhoeven)