Langere wachttijd aan Plaisance door nieuwe Komet-brug?

Als de langverwachte nieuwe vaartbrug in het verlengde van de fiets- en voetgangersverbinding van de Komet-site komt te liggen, dan dreigen er bij een onderbezetting van het brugpersoneel 2 minuten wachttijd bij te komen aan de Plaisancebrug. Een alternatieve locatie vermijdt die hinder, maar zorgt dan weer voor onnodige conflicten tussen automobilisten en fietsers of voetgangers. Foto: fragment muurschildering Komet van Bart Smeets Dat er geen vaste, maar wel een beweegbare fietsers- en voetgangersbrug komt over de Leuvense vaart in de buurt van de Komet-site, was al een tijdje duidelijk. Een vaste brug beantwoordde namelijk niet aan de architecturale en … Lees verder Langere wachttijd aan Plaisance door nieuwe Komet-brug?

Komet-site: leidt vergeten affiche tot procedurefout?

“Garandeer de afspraken bij openbare onderzoeken”, klonk één van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen onlangs nog aan de stad Mechelen na de evaluatie van het RUP Spreeuwenhoek. Ondertussen hangen er op de Komet-site aan de Leuvense vaart gele affiches voor eenzelfde openbaar onderzoek maar met verschillende deadline. Foto: fragment muurschildering Komet van Bart Smeets Wandelaars die langs de Leuvense vaart aan de site van de voormalige Comet-fabriek een gele affiche lezen, over het openbaar onderzoek voor de verkavelingsvergunning van de Komet-site, krijgen ofwel de oude deadline van 15 januari ofwel de nieuwe deadline van 28 februari te zien. Een vergeten … Lees verder Komet-site: leidt vergeten affiche tot procedurefout?

Zorro gaat maar beter te voet

Een aanzienlijke toename van de parkeerdruk en een dichtslibbende verkeersafwikkeling. Het definitieve plan-MER voor het Zorro-gebied – formerly known as The Comet – leest niet meteen als een sprookje voor wie geregeld in de buurt de wagen nodig heeft. Milderende maatregelen moeten het autogebruik in de buurt verminderen. Of buurtbewoners straks nog een plaatsje vinden voor hun wagen? Wie niet over een eigen parkeerplek of garage beschikt, gaat spannende rijtijden tegemoet. Zonder bijsturingen zijn de vooruitzichten ronduit negatief, valt te lezen in het definitieve plan-MER van de voormalige Comet-site dat onlangs verscheen. Zonder bijsturingen zijn er negatieve tot aanzienlijk negatieve … Lees verder Zorro gaat maar beter te voet

Stadsbestuur laat haalbaarheid Vaartbrug onderzoeken

Krijgt de Leuvense vaart ter hoogte van de oude Comet-site een vaste fietsers- en voetgangersbrug? Een haalbaarheidsstudie en voorontwerp moet duidelijkheid brengen. Het was een niet mis te verstane boodschap, eind vorig jaar, in de richtlijnen van het plan MER voor de RUP van het Zorro-project op de oude Comet-site: maak duidelijk of en waar de Vaartbrug komt te liggen. In de planbeschrijving dient vooreerst verduidelijkt te worden of de Vaartbrug al dan niet deel uitmaakt van het plan. Zo dient verduidelijkt te worden of (en waar) in het plangebied ruimte voorzien wordt voor de ligging van de brug. Dienst … Lees verder Stadsbestuur laat haalbaarheid Vaartbrug onderzoeken