Geen brug voor de Komet

Geen brug voor de Komet

Er komt dan toch geen fietsbrug ter hoogte van de Komet over de Leuvense vaart. Dat besliste het stadsbestuur al in oktober van dit jaar in het kader van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de Komet-site. Foto: Komet-site Het was regiojournalist Wannes Vansina (Het Laatste Nieuws) die in een recent stukje over de eerste [...]

Langere wachttijd aan Plaisance door nieuwe Komet-brug?

Als de langverwachte nieuwe vaartbrug in het verlengde van de fiets- en voetgangersverbinding van de Komet-site komt te liggen, dan dreigen er bij een onderbezetting van het brugpersoneel 2 minuten wachttijd bij te komen aan de Plaisancebrug. Een alternatieve locatie vermijdt die hinder, maar zorgt dan weer voor onnodige conflicten tussen automobilisten en fietsers of [...]

Komet-site: leidt vergeten affiche tot procedurefout?

"Garandeer de afspraken bij openbare onderzoeken", klonk één van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen onlangs nog aan de stad Mechelen na de evaluatie van het RUP Spreeuwenhoek. Ondertussen hangen er op de Komet-site aan de Leuvense vaart gele affiches voor eenzelfde openbaar onderzoek maar met verschillende deadline. Foto: fragment muurschildering Komet van Bart Smeets Wandelaars [...]

Comet-site opgehoogd met vervuilde grond

Comet-site opgehoogd met vervuilde grond

De bijkomende vervuiling op de Mechelse Comet-site is deels te wijten aan vervuilde grond die werd gebruikt bij het verhogen van het terrein. Dat suggereert het bodemonderzoek dat het Mechels magazine As Gau Paust kon inkijken. Waar komt die extra vervuiling op het terrein van de voormalige Comet-fabriek nu eigenlijk vandaan? Het Mechelse magazine As [...]

Comet-site vervuilder dan gedacht

Comet-site vervuilder dan gedacht

Projectontwikkelaar Revive heeft een bijkomende vervuiling vastgesteld op de site van de voormalige Comet-fabriek in Mechelen. Dat zei de projectontwikkelaar tijdens een recente informatie- en inspraakvergadering over het brownfieldconvenant voor de Comet-site. Toch is er geen reden tot paniek: rechtstreeks contact is vandaag uitgesloten. In tussentijd hebben Mechelaars nog een week de tijd om hun [...]

Stadsbestuur topt toren van RUP Komet [UPDATE]

Stadsbestuur topt toren van RUP Komet [UPDATE]

Er komt dan toch geen toren van 12 bouwlagen op het voormalige terrein van de Comet-fabriek aan de Leuvense vaart in Mechelen. De drie extra bouwlagen, in vergelijking met het aanpalende flatgebouw, verdwijnen uit het RUP. “Te veel hinder voor de omgeving”, geeft het schepencollege toe, nadat zij verscheidene bezwaren hierover binnenkreeg. De nieuwe - [...]

Ontmasker Zorro nu het nog kan (deel II)

Ontmasker Zorro nu het nog kan (deel II)

Stad Mechelen roept haar inwoners op om vanaf midden augustus adviezen, opmerkingen en bezwaren in te dienen over het ontwerp-RUP van Zorro - de voormalige Comet-site. De bekendmaking van het openbaar onderzoek verscheen eind juli in het Belgisch Staatsblad. Vanaf 14 augustus is het ontwerp-RUP Zorro voor iedereen raadpleegbaar op de website van Stad Mechelen [...]

Zorro gaat maar beter te voet

Een aanzienlijke toename van de parkeerdruk en een dichtslibbende verkeersafwikkeling. Het definitieve plan-MER voor het Zorro-gebied - formerly known as The Comet - leest niet meteen als een sprookje voor wie geregeld in de buurt de wagen nodig heeft. Milderende maatregelen moeten het autogebruik in de buurt verminderen. Of buurtbewoners straks nog een plaatsje vinden [...]

Stadsbestuur laat haalbaarheid Vaartbrug onderzoeken

Krijgt de Leuvense vaart ter hoogte van de oude Comet-site een vaste fietsers- en voetgangersbrug? Een haalbaarheidsstudie en voorontwerp moet duidelijkheid brengen. Het was een niet mis te verstane boodschap, eind vorig jaar, in de richtlijnen van het plan MER voor de RUP van het Zorro-project op de oude Comet-site: maak duidelijk of en waar [...]

Zorro kent zijn richtlijnen

Zorro kent zijn richtlijnen

Burgerinspraak loont. In de richtlijnen voor het plan-MER voor de oude Comet-site werd rekening gehouden met alle inspraakreacties. De procedure voor het plan-MER voor het Zorro-project op de voormalige Comet-site struikelde deze zomer bijna over een procedurefout. As Gau Paust ontdekte, dankzij een openbaarheidsverzoek, dat zeker één reactie in de mailbox van de bevoegde Vlaamse administratie was [...]