Geen brug voor de Komet

Geen brug voor de Komet

Er komt dan toch geen fietsbrug ter hoogte van de Komet over de Leuvense vaart. Dat besliste het stadsbestuur al in oktober van dit jaar in het kader van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de Komet-site. Foto: Komet-site Het was regiojournalist Wannes Vansina (Het Laatste Nieuws) die in een recent stukje over de eerste [...]

Krijgt de Komet er straks 2.400m² bij?

Krijgt de Komet er straks 2.400m² bij?

Het zou best wel eens kunnen dat het Komet-project straks de maximumgrens van 40.000m² overschrijdt. Een verslag van de Mechelse Kwaliteitskamer vermeldt dat projectontwikkelaar Revive graag 2.400m² toegevoegd ziet aan de maximale projectoppervlakte. Maar dit is absoluut niet concreet, reageert Lise Gruwez, project developer bij Revive. Schepen voor Ruimtelijke Ordening Greet Geypen bevestigt dat er [...]

Langere wachttijd aan Plaisance door nieuwe Komet-brug?

Als de langverwachte nieuwe vaartbrug in het verlengde van de fiets- en voetgangersverbinding van de Komet-site komt te liggen, dan dreigen er bij een onderbezetting van het brugpersoneel 2 minuten wachttijd bij te komen aan de Plaisancebrug. Een alternatieve locatie vermijdt die hinder, maar zorgt dan weer voor onnodige conflicten tussen automobilisten en fietsers of [...]

Komet-site: leidt vergeten affiche tot procedurefout?

"Garandeer de afspraken bij openbare onderzoeken", klonk één van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen onlangs nog aan de stad Mechelen na de evaluatie van het RUP Spreeuwenhoek. Ondertussen hangen er op de Komet-site aan de Leuvense vaart gele affiches voor eenzelfde openbaar onderzoek maar met verschillende deadline. Foto: fragment muurschildering Komet van Bart Smeets Wandelaars [...]

Comet-site opgehoogd met vervuilde grond

Comet-site opgehoogd met vervuilde grond

De bijkomende vervuiling op de Mechelse Comet-site is deels te wijten aan vervuilde grond die werd gebruikt bij het verhogen van het terrein. Dat suggereert het bodemonderzoek dat het Mechels magazine As Gau Paust kon inkijken. Waar komt die extra vervuiling op het terrein van de voormalige Comet-fabriek nu eigenlijk vandaan? Het Mechelse magazine As [...]

Stadsbestuur topt toren van RUP Komet [UPDATE]

Stadsbestuur topt toren van RUP Komet [UPDATE]

Er komt dan toch geen toren van 12 bouwlagen op het voormalige terrein van de Comet-fabriek aan de Leuvense vaart in Mechelen. De drie extra bouwlagen, in vergelijking met het aanpalende flatgebouw, verdwijnen uit het RUP. “Te veel hinder voor de omgeving”, geeft het schepencollege toe, nadat zij verscheidene bezwaren hierover binnenkreeg. De nieuwe - [...]