OCMW Mechelen laat markt te weinig spelen bij kleine aankopen

Bij een doorlichting van het aankoopproces van OCMW Mechelen stelt Audit Vlaanderen vast dat het OCMW de uitgaven aan leveranciers niet systematisch naziet. De helft van de onderzochte aankoopdossiers overschreed het drempelbedrag van 8.500 euro (excl. BTW) zonder dat er een gepaste overheidsopdracht voor werd uitgevoerd. Eerst het goede nieuws: met de meeste randvoorwaarden voor het aankoopproces bij OCMW Mechelen lijkt het wel snor te zitten. Op de juridische kennis, deontologische ondersteuning en interne controle had het team van Audit Vlaanderen weinig aan te merken. De taken en verantwoordelijkheden inzake het aankoopproces zijn helder toegewezen, waarbij het bestuur steeds voldoende … Lees verder OCMW Mechelen laat markt te weinig spelen bij kleine aankopen