Weet jij wat de GECORO op de agenda zet?

Weet jij wat de GECORO op de agenda zet?

De lokale adviesraad voor ruimtelijke ordening, kortweg GECORO, is één van de vele Mechelse adviesraden waarvan het stadsbestuur straks de agenda’s en verslagen in de openbaarheid gooit. In afwachting van die stap naar meer actieve transparantie haalt het magazine As Gau Paust de agendapunten van het voorbije corona-jaar boven water. Foto: insectenhotel in Vrijbroekpark En [...]

Open brief voor een efficiëntere transparantie

Open brief voor een efficiëntere transparantie

Meebouwen aan een transparantere stad. Da’s het motto van dit Mechels magazine. Nu willen we daar voortaan in één adem ook graag ‘een efficiëntere’ transparantie aan toevoegen. Foto: Grote Markt We leggen het je graag even uit aan de hand van een zoveelste openbaarheidsverzoek dat we hier vanuit de redactie verstuurden - want ja: een [...]

Beroepsinstantie schrapt lokale transparantie-data uit jaarverslag (maar dat hoeft geen ramp te zijn)

Beroepsinstantie schrapt lokale transparantie-data uit jaarverslag (maar dat hoeft geen ramp te zijn)

De Vlaamse Beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur houdt niet langer de vinger aan de pols door de jaarlijkse openbaarheidscijfers van 15 steden en gemeenten in haar jaarverslag op te nemen. De reden? “Om de administratieve lasten te verminderen voor eenieder”, reageert voorzitter Bruno Asscherickx. Daarmee komt een eind aan veertien jaren getrouw publiceren van deze [...]

Mechelen moet e-mails van ambtenaren openbaar maken

Mechelen moet e-mails van ambtenaren openbaar maken

“Voorbarig” en “weinig ernstig”. De Vlaamse beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur loopt - op zijn zachtst gezegd - niet hoog op met de argumentatie van de stad Mechelen die weigerde om specifieke e-mailcommunicatie van enkele ambtenaren vrij te geven op vraag van het Mechels magazine As Gau Paust. Bij het beroep, dat het magazine had [...]

Dashboard zet spotlicht op Mechelse gemeenteraad

Dashboard zet spotlicht op Mechelse gemeenteraad

Met de publicatie van een dashboard over de Mechelse gemeenteraad geeft het magazine As Gau Paust elke Mechelaar een instrument in handen om de activiteiten van de Mechelse raadsleden mee in de gaten te houden. Mechelaars ontdekken dankzij een gloednieuw dashboard over de Mechelse gemeenteraad hoeveel schriftelijke of mondelinge vragen elk raadslid stelde, hoe actief [...]

Nooit telde Mechelen zoveel vragen om transparantie

Nooit telde Mechelen zoveel vragen om transparantie

Met 680 openbaarheidsverzoeken werd er, sinds de start van de Vlaamse openbaarheidswetgeving, nooit vaker gevraagd aan het Mechels stadsbestuur om een document openbaar te maken. Mechelaars lijken op zoek naar meer transparantie. In de periode van midden 2017 tot en met midden 2018 ontving het Mechels stadsbestuur een recordaantal openbaarheidsverzoeken: 680 in totaal of net [...]

Stadsbestuur houdt helft agendapunten verborgen tot de laatste snik

Stadsbestuur houdt helft agendapunten verborgen tot de laatste snik

Vanaf januari 2019 moet Stad Mechelen tal van bestuursdocumenten verplicht publiceren op haar website, waaronder ook de agendapunten én beslissingen van het schepencollege. Da’s een gevolg van het decreet lokaal bestuur. Maar het contrast met vandaag kan moeilijk groter zijn: uit een nieuwe analyse van het magazine As Gau Paust blijkt dat ook in de [...]

Ziehier: de ‘verborgen agenda’ van het Mechels stadsbestuur

Ziehier: de ‘verborgen agenda’ van het Mechels stadsbestuur

Het Mechels schepencollege is ook aan het eind van deze legislatuur verre van transparant over de eigen agendapunten. Dat bewijst een nieuw onderzoek van het magazine As Gau Paust dat de online gepubliceerde agenda’s voor de voorbije maanden juli, augustus én september tegen het licht hield. Amper iets meer dan de helft van alle officiële [...]

TRANSPARANTIE-RAPPORT: welke agendapunten hield het stadsbestuur in juni voor u verborgen?

TRANSPARANTIE-RAPPORT: welke agendapunten hield het stadsbestuur in juni voor u verborgen?

Het Mechels stadsbestuur houdt heel wat agendapunten van het schepencollege onder de radar. Doorgaans is dat omdat het dossier nog in volle voorbereiding is, klinkt het op de site van de stad. Een vreemd excuus als je weet dat elke Mechelaar op basis van de openbaarheidswetgeving het recht heeft om van bijna* elk agendapunt - [...]