Krijgt de Komet er straks 2.400m² bij?

Krijgt de Komet er straks 2.400m² bij?

Het zou best wel eens kunnen dat het Komet-project straks de maximumgrens van 40.000m² overschrijdt. Een verslag van de Mechelse Kwaliteitskamer vermeldt dat projectontwikkelaar Revive graag 2.400m² toegevoegd ziet aan de maximale projectoppervlakte. Maar dit is absoluut niet concreet, reageert Lise Gruwez, project developer bij Revive. Schepen voor Ruimtelijke Ordening Greet Geypen bevestigt dat er [...]

Komet-site: leidt vergeten affiche tot procedurefout?

"Garandeer de afspraken bij openbare onderzoeken", klonk één van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen onlangs nog aan de stad Mechelen na de evaluatie van het RUP Spreeuwenhoek. Ondertussen hangen er op de Komet-site aan de Leuvense vaart gele affiches voor eenzelfde openbaar onderzoek maar met verschillende deadline. Foto: fragment muurschildering Komet van Bart Smeets Wandelaars [...]

Stad Mechelen krijgt 5 aanbevelingen na nieuwe audit Spreeuwenhoek

Stad Mechelen krijgt 5 aanbevelingen na nieuwe audit Spreeuwenhoek

Er was al heel wat te doen rond het dossier Spreeuwenhoek. Eind 2017 bracht het onderzoeksmagazine Apache aan het licht dat Stad Mechelen enkele flinke tikken op de vingers had gekregen van Audit Vlaanderen. Een nieuw auditrapport, dat eind vorig jaar geruisloos op de Mechelse gemeenteraad passeerde, voegt daar enkele opmerkelijke constateringen aan toe. Met [...]

Comet-site opgehoogd met vervuilde grond

Comet-site opgehoogd met vervuilde grond

De bijkomende vervuiling op de Mechelse Comet-site is deels te wijten aan vervuilde grond die werd gebruikt bij het verhogen van het terrein. Dat suggereert het bodemonderzoek dat het Mechels magazine As Gau Paust kon inkijken. Waar komt die extra vervuiling op het terrein van de voormalige Comet-fabriek nu eigenlijk vandaan? Het Mechelse magazine As [...]

Comet-site vervuilder dan gedacht

Comet-site vervuilder dan gedacht

Projectontwikkelaar Revive heeft een bijkomende vervuiling vastgesteld op de site van de voormalige Comet-fabriek in Mechelen. Dat zei de projectontwikkelaar tijdens een recente informatie- en inspraakvergadering over het brownfieldconvenant voor de Comet-site. Toch is er geen reden tot paniek: rechtstreeks contact is vandaag uitgesloten. In tussentijd hebben Mechelaars nog een week de tijd om hun [...]

Stad weigert 2e schattingsverslag Nekkerhal vrij te geven

Stad weigert 2e schattingsverslag Nekkerhal vrij te geven

Zolang de besprekingen met mogelijke kandidaat-kopers lopende zijn, geeft het stadsbestuur van Mechelen het meest recente schattingsverslag over de Nekkerhal niet vrij. Dat laatste verslag schatte de Nekkerhal ruim 4 miljoen euro hoger in dan de vorige schatting die we eerder wel via een openbaarheidsverzoek in handen kregen. Het was nochtans burgemeester Somers zelf die [...]

Herschatting Nekkerhal komt 1/3e hoger uit

Herschatting Nekkerhal komt 1/3e hoger uit

De oorspronkelijke schattingsprijs van €11,7 miljoen voor de Nekkerhal zou wel eens aan de erg lage kant kunnen liggen. Een nieuwe schatting overtreft die eerdere raming met ruim €4 miljoen en klokt zo af op €15,75 miljoen. Daarmee lijkt de vooropgestelde minimumprijs van €12,5 miljoen, die het Mechelse stadsbestuur ondanks die eerste, lagere schatting bleef [...]

Stadsbestuur topt toren van RUP Komet [UPDATE]

Stadsbestuur topt toren van RUP Komet [UPDATE]

Er komt dan toch geen toren van 12 bouwlagen op het voormalige terrein van de Comet-fabriek aan de Leuvense vaart in Mechelen. De drie extra bouwlagen, in vergelijking met het aanpalende flatgebouw, verdwijnen uit het RUP. “Te veel hinder voor de omgeving”, geeft het schepencollege toe, nadat zij verscheidene bezwaren hierover binnenkreeg. De nieuwe - [...]